Koulutusta yrityksen perustajille

Tehostartti yrittäjyyteen5-koulutuksen
KARTOITUSJAKSO II 24.-28.4.2017 (3 aamupäivää)


Onko sinulla liikeidea ja suunnitellut perustaa yrityksesi Helsinkiin?
Nyt koulutusta yrityksen perustajille - Tehostartti yrittäjyyteen!

TEHOSTARTTI YRITTÄJYYTEEN on Helsingin kaupungin omaa työllistämiskoulutusta ja osallistujille maksutonta!

KENELLE
Koulutus on suunnattu ensisijaisesti helsinkiläisille, jotka suunnittelevat yrityksen perustamista. Koulutus sopii myös maahanmuuttajille, mutta opetus on suomeksi, joten riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito on tarpeen.

MITÄ
Tehostartti yrittäjyyteen auttaa yrittäjäksi aikovaa jäsentämään ja jalostamaan liikeideaansa vastaamaan paremmin markkinoilla olevaan kysyntään. Koulutuksessa ohjataan tuotteistamiseen sekä oikeaan hinnoitteluun ja syvennetään liiketoiminnan osaamista.

KESTO
Koulutusta on 6 kertaa 3 tuntia tiiviisti kahden viikon aikana, yhteensä 18 tuntia. Kevään-17 toinen koulutus järjestetään viikoilla 19-20 ajalla 8. - 19.5.2017 aamupäivisin klo 9-12.

MITEN PÄÄSEE
Tehostartti -koulutukseen pääsee vain kartoitusjakson kautta, jossa katsotaan osallistujien liikeideat ja sopivuus yrittäjäksi. Kartoituksia järjestetään 2 jaksoa, joista yksi pidetään iltapäivisin ja toinen aamupäivisin. Yksi jakso kestää 3 x 3 tuntia, yht. 9 tuntia.


TÄSSÄ ILMOITTAUTUMINEN KARTOITUSJAKSOON II
joka pidetään 24.-28.4.2017 aamupäivisin klo 9-12.

http://open.newcohelsinki.fi/events/138612/time/18...

Kartoitukseen voi ilmoittautua kaikki yrittäjäkoulutuksesta kiinnostuneet! Voit valita kumpi jakso sopii sinulle paremmin! Yhdelle jaksolle mahtuu 25 henkilöä. Kartoitusjaksojen päätteeksi haetaan varsinaiselle Tehostartti-kurssille. Kahdesta kartoitusjaksosta valitaan yhteensä 20-25 kurssille mukaan. Valituille ilmoitetaan ti 2.5.2017 mennessä.

KOULUTTAJAT
Kouluttajina toimivat kartoituksissa ja Tehostartti-kurssilla koulutusalan yrittäjät Tarja Pursiainen, Juha Siikavuo ja Juuso Markkanen Valmennustalo 360 Oy:sta.

MISSÄ
Sekä kartoitusjaksot että Tehostartti yrittäjyyteen koulutus pidetään NewCo YritysHelsingin tiloissa os. Ensi linja 1, 00530 Hki.

LISÄTIETOJA
NewCo YritysHelsinki
puh. 09-310 36360
yrityshelsinki@hel.fi


KARTOITUSJAKSOJEN OHJELMA - ONKO MINUSTA YRITTÄJÄKSI?

1. Mitä yrittäjyys on?
- millaista on yrittäminen
- yrittäjän ominaisuudet
- yrittäjän tieto-taito
- yrittäjän vaatimukset

2. Minustako yrittäjä?
- yrittäjäosaaminen
- mikä muuttuu
- yrittäjäidentiteetti
- yrittäjän verkostot
- millainen on hyvä liikeidea

Välissä etäpäivä ja tehtävä!
Osallistujat tekevät kartoitustehtävän itsenäisesti. Tehtävä jaetaan 2. päivänä ja se palautetaan viimeisenä kartoituspäivänä.

Tämän tehtävän ja kartoituspäivien perusteella päätetään osallistujat kurssille.

3. Millainen on toimiva liikeidea?
- miten liikeideaa voi jalostaa
- miten liikeidea kaupallistetaan
- liikeideani sudenkuopat
- yhtiömuodot

TEHOSTARTTI YRITTÄJYYTEEN5-koulutuksen ohjelma ja aikataulu
(muutokset vielä mahdollisia)

 1. Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ma 8.5.
  - liikeidean kaupallistaminen
  - liiketoimintasuunnitelma työvälineenä
  - tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen
  Kouluttaja: Tarja Pursiainen
 2. Tuotteistaminen ja hinnoittelu ke 10.5.
  - tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu
  - yritystoiminnan laskelmat
  - asiakaskohderyhmät
  Kouluttaja: HT, KTM Juha Siikavuo
 3. Pienyrityksen rahoituksen suunnittelu pe 12.5.
  - yritystoiminnan rahoitus
  - vakuutukset ja yrittäjän oma sosiaaliturva
  Kouluttaja: HT, KTM Juha Siikavuo
 4. Pienyrityksen markkinointi ti 16.5.
  - markkinointiviestinnän tehokkaat ja kustannustehokkaat keinot
  - SOME markkinointi/sähköinen markkinointi
  Kouluttaja: Tarja Pursiainen
 5. Yrityksen talouden hallinta to 18.5.
  - tuloslaskelma
  - tase
  - verotus
  Kouluttaja: HT, KTM Juha Siikavuo
 6. Myyntityö pe 19.5.
  - myynnin suunnittelu ja toteuttaminen
  - myyntikanavat
  - henkilökohtaisen myyntityön tekeminen
  - myymälämarkkinointi (kohderyhmästä riippuen)
  Kouluttaja: Juuso Markkanen


Koulutuksen päiväkohtaiset aineistot tulevat kotisivuille ladattavaksi osallistujille. Tehostartti -koulutuksen aikana kurssilaiset tekevät myös alustavan liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuus- ja myyntilaskelmat www.liiketoimintasuunnitelma.com tai muulla vastaavalla palvelulla.

Koulutuksen jälkeen voi varata aikaa NewCo YritysHelsingin yritysneuvontaan, osallistua muihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin kuten Perustajan päivään, MyyntiMyllyyn ja Yrittäjäverkkoon.