Vieraskynä – Janne Juntunen Ratkaisutoimisto Seedi Oy

12.2.2020

NewCo Helsingin seuraavassa asiantuntija-aamupäivässä 28.2.2020 klo 9-10:30 aiheena on kuinka palvelu- ja tuoteinnovaatio kaupallistetaan. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Ratkaisutoimisto Seedin kanssa ja siinä käsitellään Business Finlandin innovaatioseteliä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Voit ilmoittautua mukaan tästä.

Kuinka kaupallistaisin innovaation?

Katilla on kukkakauppa. Eräs kaunis päivä Kati alkaa kuitenkin pohtimaan, voisiko kukkakauppaa uudistaa jotenkin. Tehdä jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt ja vastata samalla kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Syntyy idea kukkakaupan digitalisoinnista: itsepalvelukukkakaupasta, josta kiireiset ihmiset voivat hakea kukkansa mihin aikaan tahansa.

Kati ei kuitenkaan tiedä, kuinka lähteä kehittämään ajatustaan eteenpäin, joten hän ottaa yhteyttä NewCo Helsinkiin, mistä hänet ohjataan NewCon yhteistyökumppanille Seedille. Seedi auttaa Katia hakemaan Business Finlandin Innovaatioseteliä, minkä avulla Seedi auttaa Katia eteenpäin ideansa kanssa.

Idean jalostaminen Innovaatiosetelillä

Innovaatiosetelillä lähdetään ensin testaamaan Katin idean toteutuskelpoisuutta. Tutkitaan, onko jossain päin maailmaa samanlainen idea jo toteutettu. Löydetään muutamia hieman vastaavia ideoita, joten mietitään tarkasti, mikä Katin idean erottaa jo valmiina olevien toimijoiden ideoista.

Kun idealle on löydetty selkeästi uusi, kilpailuetua tuova kulma, luodaan siitä ensimmäiset liiketoimintakonseptit paperille, eli kuinka ideasta voisi jalostaa kaupallisesti toimivan kokonaisuuden. Samalla suunnitellaan jatkotoimenpiteet idean viemiseksi seuraavalle tasolle, eli ihan oikeasti toimivaksi palveluksi. Markkinakartoituksessa huomataan, että Suomessa on verrattain pienet mahdollisuudet suurempaan menestykseen, joten Kati haluaa, että hänen ideansa olisi tulevaisuudessa käytössä myös muissa maissa, sillä kukkakaupat toimivat hyvin samalla periaatteella ympäri maailmaa. Tässä vaiheessa lupaavalta vaikuttaneelle idealle päätetään hakea lisää tukea Business Finlandilta, Tempo-rahoituksen muodossa.

Kaupallisuuden testaaminen Tempo-rahoituksella

Idean viemiseen seuraavalle tasolle tarvitaan tässä tapauksessa jonkinlainen demoversio palvelusta, jotta ideaa voidaan testata asiakkailla. Digikukkakaupan konseptia testataan ensin haastattelemalla nykyisiä kukkakaupan asiakkaita: millaisia haasteita kukkien ostamiseen liittyy, millaisessa tilanteessa kukkien osto yleensä tapahtuu ja mitkä asiat heille on tärkeitä. Näiden pohjalta syntyy ensimmäinen tarkempi konsepti uuden ajan kukkakaupasta, jonka pohjalta rakennetaan palvelun pilottiversio, jolla päästään testaamaan palvelun toimimista käytännössä. Tempo-rahoituksella tuetussa projektissa luodaan Katin uuden ajan kukkakaupalle myös toimiva liiketoimintamalli, sisältäen suunnitelman palvelun skaalaamisesta kansainvälisille markkinoille.

Business Finlandin Tempo-tuella rahoitetun projektin lopputuloksena Katilla on käsissään toimiva palvelukonsepti, joka on vaiheittain testattu asiakkailla ja hyväksi todettu. Tästä on erinomaista lähteä hakemaan kasvurahoitusta vaikkapa pääomasijoittajilta, unohtamatta Business Finlandin tuotekehityslainaa, jolla pilottiversiossa käytössä olleen digitaalisen alustan saisi kehitettyä valmiiksi.

Tämä edellä mainittu case-esimerkki on täysin kuvitteellinen ja hyvin yksinkertaistettu. Silti perusperiaatteet uusien innovaatioiden kaupallistamiseen ja sen mahdollistaviin tukiin säilyvät samana. Business Finlandin tarjoamista tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksista on merkittävä apu uusien innovaatioiden kehittämisessä, kun tukirahoituksen käyttää järkevästi oikeisiin asioihin.

Vieraskynäkirjoittaja, Janne Juntunen Ratkaisutoimisto Seedi Oy, on projektipäällikkö ja Innovaatiosetelikeiju, joka on vetänyt lukuisia uusien innovaatioiden kaupallistamisprojekteja aina rahoituksen etsimisestä toteutukseen saakka.

Ilmoittaudu mukaan asiantuntija-aamupäivän koulutukseen tästä.

About the author