Soteuttamo

Päivä/aika:
22.01.2019
13:00 - 17:30
Sijainti:
Vanha Viertotie 23
00350 Helsinki

Soteuttamon tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen.

Palveluntuottajalle tarjoamme Soteuttamossa konkreettista tukea kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamiseen, tuoretta tietoa sote-uudistuksen tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseen, tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä ja omasta asemoitumisesta siihen sekä uusia verkostoja ja kumppaneita.

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen Soteuttamo 2.0 -tilaisuudet on suunnattu sote-palveluja nyt tai tulevaisuudessa tuottaville tahoille. Toivomme tilaisuuksiin toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.

Aika: 22.1.2018 klo 13.00-17.30.
Paikka: Metropolian kampus, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki.

Lue lisää Soteuttamo 2.0 konseptista Sitran sivuilta.

Ilmoittaudu mukaan täällä. Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.1.2019.

Soteuttamon internetsivut löydät täältä.

 

Ohjelma klo 13.00-17.30

Tervetuloa – tilaisuuden avaus

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia palveluiden parempi integraatio tuo palvelutuottajille?
Helena Nyman-Jokinen, projektipäällikkö, sote-palvelutuotannon valvonta,
Suvituulia Taponen, hankejohtaja, palveluintegraatio ja tuottajien ohjaus,
Uusimaa 2019 -hanke

Soteuttamo – verkostoista elinvoimaa maakuntaan
Elina Eerola, asiantuntija, Sitra

Sote-toimialaraportin ja -barometrin sekä pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet -selvityksen antia
Terhi Tevameri, sote-toimialapäällikkö, ELY/TEM

Palvelutuottajien inspiraatiopuheenvuoroja
o Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy, Jutta Österberg-Hurme, toimitusjohtaja
o Hoitokoti Päiväkumpu, Anna Kangas, toimitusjohtaja
o Seniorsome Oy, Rauno Saarnio, markkinointi ja myynti
o Kehitysvammatuki 57, Nina Korventaival, toiminnanjohtaja

Kahvitauko & verkostoitumista sekä Pop up -ständit
Mukana mm. NewCo, Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu, Uudenmaan TE-toimisto, Uudenmaan ELY-keskus ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Esillä myös useita ESR- ja EAKR -hankkeita, jotka tarjoavat yrittäjille kehittämis- ja uudistamisapua.

Työpajat:
1. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille: käyttäjälähtöisyyden huomioon ottaminen palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa.
2. Kumppanoitumismallit: erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan perustuvat mallit.
3. Uudet liiketoimintamallit liiketoimintaympäristössä: uudenlaiset ja keskeiset liiketoiminnan menestystekijät.
4. Digitalisaatio osana liiketoimintaa: Digitalisaatio muuttaa työtä ja ansaintamalleja sekä monipuolistaa palvelukanavia.