FAQ

Miten NewCo Helsingin startup-palvelut eroavat perustamispalveluista?

Meidän startup – palvelut ovat räätälöity palvelemaan startupien kansainvälistä kasvua ja kehitystä.

Saat käyttöösi henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen mentorin, joka tukee ja opastaa liiketoimintaasi niin idea – kuin skaalausvaiheessa. Toimimme myös Helsingin startup ekosysteemin oven avaajana, eli pääset hyödyntämään meidän laajaa verkostoa.

Miten suojaat liikeideaasi ja/tai tuotekehitystäsi?

Immateriaalilainsäädännön perusajatuksena on antaa suoja henkisen työn tuloksille.

On olemassa erilaisia suojamuotoja eri tarpeille: patentti, hyödyllisuusmalli, tavaramerkki, mallioikeus, toiminimi, tekijänoikeus, liikesalaisuus. Lisätietoja saat Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Miten paljon yrityksen rekisteröinti maksaa?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen yritystietorekisteri www.prh.fi .
Yristysten rekisteröintimaksut vaihtelevat yritysmuotojen mukaan.

              Esim. vuonna 2017 hinnasto

Yksityinen elinkeinoharjoittelija…………………………………………..110€
Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö…………………………………………..240€
Osakeyhtiö, osuuskunta, sivuliike
ETEY (Eurooppalainen taloudellinen yhtymä)………………………..380€
Osakeyhtiön perustaminen verkossa YTJ-asiointipalvelussa….330€

Mistä aloitteleva yrittäjä saa markkinointi ja myynti-tukea?

StarttiPlus – ilmaispalvelun kautta saat konkreettista ohjausta ja käytännönläheisiä neuvoja markkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Valitse meidät, NewCo Helsingin StarttiPlus asiantuntijaksesi!

StarttiPlus on TE-toimiston järjestämä maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjille, jotka ovat vasta aloittaneet liiketoimintansa. Lisätietoa palvelusta antaa starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Mistä aloitteleva yrittäjä saa rahoitusta?

Vaihtoehtoja on useita ja niistä kannattaakin valita sellainen, joka parhaiten palvelee liikeideansa tarpeita. Rahoituksen hakemiseen edellytetään aina liiketoimintasuunnitelma.

Vaihtoehtoja ovat: Omarahoitus, lainarahoitus (esim. pankit ja Finnvera), pääomasijoitukset (esim. bisnesenkelit ja muut pääomasijoittajat), julkinen rahoitus (esim. ELY-keskus ja Tekes) sekä yrittäjyyden kehittämisavustus (esim. ELY-keskus).

Mitä on Starttiraha ja mistä sitä voi hakea?

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa voidaan myöntää myös henkilölle, joka aikoo laajentaa aiemmin aloitetun sivutoimisen yritystoiminnan päätoimiseksi.

Starttirahan voit saada jos olet 1) työtön työnhakija tai 2) Et ole työtön mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi päivätyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.

Lue lisää Starttirahan hakemisesta ja tuen saamisen edellytyksistä TÄÄLTÄ.

Minkälainen on hyvä liiketoimintasuunnitelmaa?

Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi tuotteen ominaisuudet, asiakasryhmät, markkinoiden kilpailutilanne, yrittäjän tai yrittäjien koulutus ja osaaminen sekä miten yritys aikoo markkinoida. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan myös laskelmien avulla kannattavuus sekä rahamäärä, joka tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseen (investointitarve).

Hyvässä suunnitelmassa tuodaan esille myös riskitekijät, jotka voivat vaikeuttaa yrityksen menestymistä. Luo liiketoimintasuunnitelma käyttäen kätevää työkalua verkossa: www. liiketoimintasuunnitelma.com.

Minkälainen on hyvä liikeidea?

Liikeidea kertoo, mitä yritys tekee ja kenelle se myy, miten yritys toteuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla yritys toimii. Sen täytyy olla toteuttamiskelpoinen. Pohdi, voivatko tuotteesi menestyä markkinoilla, ja millä markkinoilla? Mitä uutta liikeideasi tarjoaa? Muista tarkastella liikeideaasi erityisesti asiakkaan näkökulmasta.

Mitä eroja on yrittäjyyden eri muodoissa?

Yrittäjyyden monet muodot:

 1. Franchising-yrittäjyys
  Mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ilman omaa liikeideaa. Kyseessä on kahden itsenäisen yrityksen välinen pitkäaikainen yhteistyösopimus. Lisätietoa: Suomen Franchising-Yhdistys www. franchising.fi.
 2. Kevyt yrittäjyys
  Niin sanottu kevytyrittäjyys on työn tekemisen muoto, jossa henkilö hankkii itse työnsä ja määrittelee sille hinnan. Laskutus ja palkanmaksu on ulkoistettu laskutuspalvelulle, joka pidättää oman palvelumaksunsa laskun summasta.

3. Sivutoiminen yrittäjyys
Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimisena, esimerkiksi päätyön tai opiskelun ohella on suositeltavaa, jos ei ole vielä varma, onko liiketoiminta kannattavaa. Taloudellinen riski on yleensä päätoimista yrittäjyyttä pienempi, koska omat tulot eivät välttämättä ole kokonaan riippuvaisia yrityksen menestymisestä.

4. Startup-yrittäjyys
Startup-yritykset ovat yleensä nuoria, toimintansa alkuvaiheessa olevia teknologia-alan yrityksiä, joiden liikeideassa on jotain uutta ja erilaista. Toimintaa rahoitetaan riskirahoituksella, koska yritys ei tuota vielä voittoa. Tavoitteena on nopea kasvu ja kansainvälistyminen.

5. Osakkuus
Yrityksen osakkaana toimiminen voi olla hyvin yrittäjämäistä toimintaa riippuen siitä, millä tavalla vastuut ja toimivalta on jaettu osakkaiden kesken. Pienyrityksissä osakkeiden luovuttaminen avainhenkilöille voi olla hyvä tapa sitouttaa heidät yritykseen ja sen kehittämiseen.

6. Tiimiyrittäjyys
Tiimiyrittäjyydessä usea henkilö, jolla on aikomus ryhtyä yrittäjäksi, perustaa yrityksen yhdessä. Kaikki nämä henkilöt ovat myös vastuussa yrityksen menestymisestä. Esimerkiksi kun kaksi yritystä yhdistyy eli fuusioituu, molempien yritysten vanhat osakkaat voivat tulla myös uuden yhtiön osakkaiksi.

7. Sosiaalinen yrittäjyys
Yrityksen perustamista suunnitellessa eräs mahdollisuus on sosiaalisen yrityksen perustaminen. Sosiaalisen yrityksen tarkoituksena on kannattavan liiketoiminnan ohella sekä tarjota työ- mahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille että tukea heitä jatkotyöllistymisessä. Muutoin sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys.

8. Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen pää- määrä. Liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen päämäärän vuoksi.

Onko minusta yrittäjäksi?

Ennen yrittäjäksi on syytä punnita eri vaihtoehtoja ja pohtia omaa soveltuvuutta yrittäjyyteen. Meiltä saat opastusta ja neuvoa toiminnan aloittamiseen mutta onnistumisen avain on sinulla.

Minkälainen on hyvä liikeidea?

Liikeidea kertoo, mitä yritys tekee ja kenelle se myy, miten yritys toteuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla yritys toimii. Sen täytyy olla toteuttamiskelpoinen. Pohdi, voivatko tuotteesi menestyä markkinoilla, ja millä markkinoilla? Mitä uutta liikeideasi tarjoaa? Muista tarkastella liikeideaasi erityisesti asiakkaan näkökulmasta.

Minkälainen on hyvä liiketoimintasuunnitelmaa?

Liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi tuotteen ominaisuudet, asiakasryhmät, markkinoiden kilpailutilanne, yrittäjän tai yrittäjien koulutus ja osaaminen sekä miten yritys aikoo markkinoida. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan myös laskelmien avulla kannattavuus sekä rahamäärä, joka tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseen (investointitarve).

Hyvässä suunnitelmassa tuodaan esille myös riskitekijät, jotka voivat vaikeuttaa yrityksen menestymistä. Luo liiketoimintasuunnitelma käyttäen kätevää työkalua verkossa: www. liiketoimintasuunnitelma.com.

Mistä aloitteleva yrittäjä saa markkinointi ja myynti-tukea?

StarttiPlus – ilmaispalvelun kautta saat konkreettista ohjausta ja käytännönläheisiä neuvoja markkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Valitse meidät, NewCo Helsingin StarttiPlus asiantuntijaksesi!

StarttiPlus on TE-toimiston järjestämä maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjille, jotka ovat vasta aloittaneet liiketoimintansa. Lisätietoa palvelusta antaa starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Mistä aloitteleva yrittäjä saa rahoitusta?

Vaihtoehtoja on useita ja niistä kannattaakin valita sellainen, joka parhaiten palvelee liikeideansa tarpeita. Rahoituksen hakemiseen edellytetään aina liiketoimintasuunnitelma.

Vaihtoehtoja ovat: Omarahoitus, lainarahoitus (esim. pankit ja Finnvera), pääomasijoitukset (esim. bisnesenkelit ja muut pääomasijoittajat), julkinen rahoitus (esim. ELY-keskus ja Tekes) sekä yrittäjyyden kehittämisavustus (esim. ELY-keskus).

Mitä eroja on yrittäjyyden eri muodoissa?

Yrittäjyyden monet muodot:

 1. Franchising-yrittäjyys
  Mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ilman omaa liikeideaa. Kyseessä on kahden itsenäisen yrityksen välinen pitkäaikainen yhteistyösopimus. Lisätietoa: Suomen Franchising-Yhdistys www. franchising.fi.
 2. Kevyt yrittäjyys
  Niin sanottu kevytyrittäjyys on työn tekemisen muoto, jossa henkilö hankkii itse työnsä ja määrittelee sille hinnan. Laskutus ja palkanmaksu on ulkoistettu laskutuspalvelulle, joka pidättää oman palvelumaksunsa laskun summasta.

3. Sivutoiminen yrittäjyys
Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimisena, esimerkiksi päätyön tai opiskelun ohella on suositeltavaa, jos ei ole vielä varma, onko liiketoiminta kannattavaa. Taloudellinen riski on yleensä päätoimista yrittäjyyttä pienempi, koska omat tulot eivät välttämättä ole kokonaan riippuvaisia yrityksen menestymisestä.

4. Startup-yrittäjyys
Startup-yritykset ovat yleensä nuoria, toimintansa alkuvaiheessa olevia teknologia-alan yrityksiä, joiden liikeideassa on jotain uutta ja erilaista. Toimintaa rahoitetaan riskirahoituksella, koska yritys ei tuota vielä voittoa. Tavoitteena on nopea kasvu ja kansainvälistyminen.

5. Osakkuus
Yrityksen osakkaana toimiminen voi olla hyvin yrittäjämäistä toimintaa riippuen siitä, millä tavalla vastuut ja toimivalta on jaettu osakkaiden kesken. Pienyrityksissä osakkeiden luovuttaminen avainhenkilöille voi olla hyvä tapa sitouttaa heidät yritykseen ja sen kehittämiseen.

6. Tiimiyrittäjyys
Tiimiyrittäjyydessä usea henkilö, jolla on aikomus ryhtyä yrittäjäksi, perustaa yrityksen yhdessä. Kaikki nämä henkilöt ovat myös vastuussa yrityksen menestymisestä. Esimerkiksi kun kaksi yritystä yhdistyy eli fuusioituu, molempien yritysten vanhat osakkaat voivat tulla myös uuden yhtiön osakkaiksi.

7. Sosiaalinen yrittäjyys
Yrityksen perustamista suunnitellessa eräs mahdollisuus on sosiaalisen yrityksen perustaminen. Sosiaalisen yrityksen tarkoituksena on kannattavan liiketoiminnan ohella sekä tarjota työ- mahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille että tukea heitä jatkotyöllistymisessä. Muutoin sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys.

8. Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen pää- määrä. Liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen tai ympäristöllisen päämäärän vuoksi.

Mitä on Starttiraha ja mistä sitä voi hakea?

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa voidaan myöntää myös henkilölle, joka aikoo laajentaa aiemmin aloitetun sivutoimisen yritystoiminnan päätoimiseksi.

Starttirahan voit saada jos olet 1) työtön työnhakija tai 2) Et ole työtön mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi päivätyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.

Lue lisää Starttirahan hakemisesta ja tuen saamisen edellytyksistä TÄÄLTÄ.

Miten paljon yrityksen rekisteröinti maksaa?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen yritystietorekisteri www.prh.fi .
Yristysten rekisteröintimaksut vaihtelevat yritysmuotojen mukaan.

              Esim. vuonna 2017 hinnasto

Yksityinen elinkeinoharjoittelija…………………………………………..110€
Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö…………………………………………..240€
Osakeyhtiö, osuuskunta, sivuliike
ETEY (Eurooppalainen taloudellinen yhtymä)………………………..380€
Osakeyhtiön perustaminen verkossa YTJ-asiointipalvelussa….330€

Miten suojaat liikeideaasi ja/tai tuotekehitystäsi?

Immateriaalilainsäädännön perusajatuksena on antaa suoja henkisen työn tuloksille.

On olemassa erilaisia suojamuotoja eri tarpeille: patentti, hyödyllisuusmalli, tavaramerkki, mallioikeus, toiminimi, tekijänoikeus, liikesalaisuus. Lisätietoja saat Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Onko minusta yrittäjäksi?

Ennen yrittäjäksi on syytä punnita eri vaihtoehtoja ja pohtia omaa soveltuvuutta yrittäjyyteen. Meiltä saat opastusta ja neuvoa toiminnan aloittamiseen mutta onnistumisen avain on sinulla.

Mistä aloitteleva yrittäjä saa markkinointi ja myynti-tukea?

StarttiPlus – ilmaispalvelun kautta saat konkreettista ohjausta ja käytännönläheisiä neuvoja markkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Valitse meidät, NewCo Helsingin StarttiPlus asiantuntijaksesi!

StarttiPlus on TE-toimiston järjestämä maksuton asiantuntijapalvelu yrittäjille, jotka ovat vasta aloittaneet liiketoimintansa. Lisätietoa palvelusta antaa starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Mistä aloitteleva yrittäjä saa rahoitusta?

Vaihtoehtoja on useita ja niistä kannattaakin valita sellainen, joka parhaiten palvelee liikeideansa tarpeita. Rahoituksen hakemiseen edellytetään aina liiketoimintasuunnitelma.

Vaihtoehtoja ovat: Omarahoitus, lainarahoitus (esim. pankit ja Finnvera), pääomasijoitukset (esim. bisnesenkelit ja muut pääomasijoittajat), julkinen rahoitus (esim. ELY-keskus ja Tekes) sekä yrittäjyyden kehittämisavustus (esim. ELY-keskus).

Mitä on Starttiraha ja mistä sitä voi hakea?

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Starttirahaa voidaan myöntää myös henkilölle, joka aikoo laajentaa aiemmin aloitetun sivutoimisen yritystoiminnan päätoimiseksi.

Starttirahan voit saada jos olet 1) työtön työnhakija tai 2) Et ole työtön mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi päivätyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.

Lue lisää Starttirahan hakemisesta ja tuen saamisen edellytyksistä TÄÄLTÄ.

Miten NewCo Helsingin startup-palvelut eroavat perustamispalveluista?

Meidän startup – palvelut ovat räätälöity palvelemaan startupien kansainvälistä kasvua ja kehitystä.

Saat käyttöösi henkilökohtaisen ja pitkäaikaisen mentorin, joka tukee ja opastaa liiketoimintaasi niin idea – kuin skaalausvaiheessa. Toimimme myös Helsingin startup ekosysteemin oven avaajana, eli pääset hyödyntämään meidän laajaa verkostoa.

Miten paljon yrityksen rekisteröinti maksaa?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen yritystietorekisteri www.prh.fi .
Yristysten rekisteröintimaksut vaihtelevat yritysmuotojen mukaan.

              Esim. vuonna 2017 hinnasto

Yksityinen elinkeinoharjoittelija…………………………………………..110€
Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö…………………………………………..240€
Osakeyhtiö, osuuskunta, sivuliike
ETEY (Eurooppalainen taloudellinen yhtymä)………………………..380€
Osakeyhtiön perustaminen verkossa YTJ-asiointipalvelussa….330€

Miten suojaat liikeideaasi ja/tai tuotekehitystäsi?

Immateriaalilainsäädännön perusajatuksena on antaa suoja henkisen työn tuloksille.

On olemassa erilaisia suojamuotoja eri tarpeille: patentti, hyödyllisuusmalli, tavaramerkki, mallioikeus, toiminimi, tekijänoikeus, liikesalaisuus. Lisätietoja saat Patentti- ja rekisterihallitukselta.