Matka-avustus helsinkiläisille kasvuyrityksille

 Matka-avustus helsinkiläisille kasvuyrityksille

Onko yrityksesi laajentumassa kansainvälisille markkinoille?

Helsinkiläiset kasvuyritykset voivat hakea matka-avustusta Helsingin kaupungilta kansainvälisen kasvunsa tueksi. Matka-avustus kattaa 70 % hyväksyttävistä matkakustannuksista ja vuosittain avustusta voi saada enintään 4 000 euroa.

Avustus on tarkoitettu helsinkiläisille alkuvaiheen kasvuyrityksille, joilla on edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Voiko yrityksesi saada matka-avustusta?

Hakeaksesi avustusta yrityksesi tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Yrityksen kotipaikka tai toimipaikka on Helsingissä.
 • Yritys on perustettu vuonna 2013 tai sen jälkeen.
 • Yrityksen osakkaina on vähintään kaksi luonnollista henkilöä.
 • Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 ei ylitä 200 000 euroa.
 • Yrityksellä on suunnitelma merkittävään kasvuun ja kansainvälistymiseen.
 • Yrityksen henkilöstömäärä on alle 10.
 • Yritys ei ole listautunut.
 • Yritykselle myönnetty de minimis -tuki viimeisen kolmen verovuoden ajalta ja haettu avustus yhteenlaskettuna eivät ylitä 200 000 euroa.


Kuinka haen avustusta?

 1. Täytä matka-avustushakemus ja lähetä se osoitteeseen: internationalgrowth@hel.fi
 2. NewCo Helsinki käsittelee hakemuksesi. Jos hakemuksesi hyväksytään, voit käyttää avustusta yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa tukeviin matkoihin vuonna 2019.
 3. Ennen jokaista matkaa sinun tulee lähettää arvioidut kustannukset sekä matkasuunnitelma osoitteeseen internationalgrowth@hel.fi viimeistään yhtä viikkoa ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen matkan ajankohtaa. NewCo Helsinki varaa matkalle avustusosuuden kustannusarvion mukaisesti.
 4. Palauta matkaraportti ja tositteet kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Käsittelyn jälkeen saat 70% hyvityksen hyväksytyistä matkakustannuksista.
 5. Lähetä seuraava matkasuunnitelma


Mitä kustannuksia matka-avustus kattaa?

Avustuksen piiriin kuuluvat matkasuunnitelman mukaiset kohdekaupunkien väliset matkustuskustannukset. Matkan on tuettava yrityksen kansainvälistymissuunnitelmaa ja sen on kohdistuttava ulkomaille. Matkan lähtö- tai paluukaupunkina tulee olla Helsinki. Avustuksen piiriin kuuluvat majoituskulut hyväksyttäviltä liiketoiminta- ja matkustuspäiviltä, sekä suunnitelmassa määriteltyjen tapahtumien pääsylippukulut.

Enimmäiskorvaus:

Yritykselle voidaan maksaa matka-avustusta vuoden 2019 matkoihin enintään 4 000 €. Avustus kattaa 70 % hyväksyttävistä matkakustannuksista seuraavin enimmäiskorvausrajoin.

 • Mannerten välisillä matkoilla 600 euroa / henkilö / suunta
 • Mannerten sisäisillä matkoilla 300 euroa / henkilö / suunta
 • Majoitus 150 euroa / huone / yö

 Lisäksi edellytetään, että matkustustapa, matkan kesto ja matkareitti on valittu tarkoituksenmukaisesti.

Avustuksen piiriin ei kuulu:

 Avustus ei kata muita matkakustannuksia, mukaan luettuna:

 • Taksin tai julkisten liikennevälineiden käyttö
 • Matkavakuutukset
 • Viisumikustannukset
 • Peruuntuneet matkat tai tästä koituvat kulut
 • Lennolta tai jatkoyhteydestä myöhästymisestä aiheutuneet kulut
 • Tapahtumissa näytteille asettamisesta koituvat kulut

Avustuspäätöksistä julkista tietoa ovat avustuksen saajan nimi, Y-tunnus, toimiala, kotikunta, myöntämispäivä sekä myönnetyn ja maksetun rahoituksen määrä. Edellä mainitut tiedot ovat julkisia myös kielteisissä avustuspäätöksissä.

Oikeus myönnettyyn avustukseen tai sen osaan raukeaa, jos avustuksen saaja ei toimita raportteja tositteineen matka-avustuksen ehtojen ja edellytysten mukaisesti tai pyydettyjä lisätietoja erikseen annettuun määräpäivään mennessä. Helsingin kaupunki voi määrätä jo maksetun avustuksen heti takaisin maksettavaksi, jos edellytyksiä myöntämiselle ei ole ollut.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä rahoitus on EU-komission asetuksen nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea. Lue lisää de minimis -tuesta työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta oppaasta.

Laajemmin yritystä ja matkaa koskevat edellytykset löytyvät Helsingin kaupungin päätökseltä ja sen liitteeltä.

Päätösteksti

Matka-avustuksen ehdot ja edellytykset

Lisäkysymyksissä ota yhteyttä: internationalgrowth@hel.fi


FAQ

Sain viime vuonna avustusta, tarvitseeko minun lähettää uusi hakemus?

 • Kyllä, sekä hakukriteerit että prosessi ovat muuttuneet, joten sinun täytyy lähettää uusi hakemus.


Kauanko hakemusprosessi kestää?

 • Hakemusten käsittely kestää noin 1-2 viikkoa.


Mitä henkilöstömäärällä tarkoitetaan?

 • Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä.


Matka-avustushakemukseni ja matkasuunnitelmani hyväksyttiin, mutta en voinutkaan matkustaa suunnitellusti (esim. sairastumisen vuoksi). Miten minun tulee menetellä?

 • Kerrothan meille (internationalgrowth@hel.fi) että avustusta ei käytetty, muuten asia ei vaadi teiltä toimenpiteitä. Toteutumattomista matkoista ei makseta avustusta.


Milloin korvatut matka-avustusrahat tulevat tilille?

 • Avustus maksetaan yrityksen ilmoittamalle pankkitilille matkaraportin sekä tositteiden hyväksymisen ja käsittelyn jälkeen.


Mitä tarkoitetaan matkustustavan ja reitin yms. tarkoituksenmukaisuudella?

Matka on toteutettava kustannuksiltaan, kestoltaan ja reittivalinnoiltaan järkevästi. Tarkoituksenmukaista ei ole esimerkiksi ensimmäisessä luokassa matkustaminen tai tarpeettomien välilaskujen lisääminen. Jos olet epävarma, voit ottaa yhteyttä internationalgrowth@hel.fi .