Matka-avustus helsinkiläisille kasvuyrityksille

Huom! Vuoden 2018 matka-avustushakemuksia otetaan vastaan 14.12.2018 asti. Matkan on alettava vuoden 2018 puolella. Vuoden 2019 matka-avustuksen kriteerit ja periaatteet päivitetään tammikuun loppuun mennessä.
Vuoden 2019 avustushakemuksia ei oteta vastaan ennen uuden ohjeistuksen valmistumista. Uusi ohjeistus päivitetään tälle sivustolle.

 

Onko kasvuyrityksesi kansainvälistymässä?

Helsinkiläiset kasvuyritykset voivat hakea Helsingin kaupungilta matkatukea kansainvälistymisen tueksi. Matka-avustus kattaa 70 % toteutuneista matkakustannuksista ja avustuksen enimmäismäärä on 2500 euroa.

Yrityksen kansainvälistyessä matkakustannuksia tulee väkisinkin. Matka-avustusta voi hakea, kun matkan tavoitteena on:

 • tuotteen tai liiketoiminnan lanseeraus,
 • yrityksen kasvun tai kansainvälistymisen kannalta olennaisten yhteistyökumppanien tai investoijien hankkiminen tai tuotteen markkinakelpoisuuden selvittäminen
 • Helsingin kaupungin tai sen yhteistyökumppanin järjestämään ohjelma- tai tapahtumakokonaisuuteen osallistuminen
 • Helsingin kaupungin tai sen yhteistyökumppanin vastuulla olevaan toimialakohtaiseen kokeiluun tai muuhun pilottitoimintaan osallistuminen.

 

Kenelle?

Matka-avustusta hakevan yrityksen on täytettävä seuraavat kriteerit:

 • Yrityksen koti– tai toimipaikka on Helsingissä.
 • Yritys on alle 6 vuotta vanha
 • Yrityksen osakkaina on vähintään kaksi luonnollista henkilöä, joilla on kirjallinen osakassopimus.
 • Yrityksen edellisen vuoden liikevaihto ja myönnetty ulkopuolinen rahoitus viimeisen 12 kk ajalta rahoitus on yhteensä enintään 500 000 euroa.
 • Yrityksen henkilöstömäärä on alle 50.
 • Yritys ei ole listautunut.
 • Yrityksellä on suunnitelma merkittävään kasvuun ja kansainvälistymiseen.
 • Yrityksellä on matkalle lähtöhetkellä todennettavasti myytävissä oleva tuote, tietyillä aloille (esim. lääketeollisuus) tästä voidaan poiketa yritysneuvojan puollolla.
 • Yritykselle myönnetty de minimis -tuki viimeisen kolmen vuoden ajalta ei ylitä 200 000€.

 

Näin haet matka-avustusta:

 1. Lähetä täytetty matka-avustushakemus ja kuvaus yrityksestä (esim. 1-pager, pitch deck) osoitteeseen internationalgrowth@hel.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen matkan alkua.
 2. NewCo Helsinki hyväksyy yrityksen ja vahvistaa matkasuunnitelman ennen matkaa.
 3. Palauta tositteet ja matkaraportti kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.
 4. Raportin ja tositteiden palautuksen jälkeen avustus maksetaan hakijayrityksen hallinnassa olevalle pankkitilille 4 viikon kuluessa; edellyttäen että matkasuunnitelma ja matkaraportti kaikkine liitteineen on asianmukaisesti toimitettu ja hyväksytty.

Mitä matka-avustus kattaa?

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat matkasuunnitelman mukaiset varsinaiset matkustuskulut kohdekaupungin ja Helsingin välillä. Majoituskulut korvataan hyväksyttäviltä liiketoimintapäiviltä.

Enimmäiskorvaukset

Euroopan sisäiset lennot 600 euroa / hlö / matka

Euroopan ulkopuoliset lennot 1200 euroa / hlö / matka

Majoitus 100 euroa / hlö / yö

Lisäksi edellytetään, että matkustustapa, matkan kesto ja matkareitti on valittu tarkoituksenmukaisesti. Lentomatkoista korvataan vain turistiluokan lentolippu. Matkakuluiksi ei hyväksytä mm. taksikuluja, julkisen liikenteen kuluja, matkavakuutusta tai viisumikuluja. Peruuntuneiden matkojen kuluja ei korvata.

Avustuksen määrä ja omavastuuosuus

Avustus kattaa 70 % toteutuneista matkakustannuksista ja yrityksen omavastuu haettavista kustannuksista on 30 %.

Avustuksen määrä matkasuunnitelmaa kohden on 300–2500 euroa. Alle 300 euron suuruisia avustuksia ei makseta.

Yritykselle voidaan kalenterivuonna myöntää avustusta kahteen erilliseen matkasuunnitelmaan perustuen.

Elinkeinotoiminnan harjoittajille myönnettävä rahoitus on EU-komission asetuksen nro 1407/2013 mukaista de minimis -tukea.

Lisätietoja: internationalgrowth@hel.fi

Laajat yritystä ja matkaa koskevat edellytykset löytyvät päätökseltä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2017-013744/