Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin NewCo Helsinki -verkkosivustoa.

Sivuston osoite on https://newcohelsinki.fi/fi/.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

 • Sivustolla on kuvia, joissa ei ole alt text -tunnistetta. Samanaikaisesti kuvassa on mouse over -teksti (title-määrite). Tämä tarkoittaa, että kuvalla on vain sivua koristava toiminto, mutta se saatetaan silti lukea ruudunlukijalla. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Palvelussa on syötekenttiä, joita ei ole kuvattu avustavalle teknologialle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Jotkin sivuston linkit erottuvat tekstikappaleista vain värin perusteella. (1.4.1 Värien käyttö)
 • Sivustolla on paikallisia linkkejä (ankkurilinkkejä), joiden kohdetta ei ole olemassa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on kuvia, joihin ei ole lisätty alt-määritettä. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että jotkin ruudunlukijat lukevat kuvan tiedostonimen. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Sivustolla on linkkitekstejä, joissa samaa tekstiä käytetään ohjaamaan eri kohteisiin. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Tekstin muotoilemiseen on käytetty bold-tunnistetta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on iFrame-upotteita, joilta puuttuu selite. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on tyhjiä otsikoita: otsikossa on tunniste, mutta tunnisteessa ei ole tekstiä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin apuohjelmien sisällön jäsentämiseen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu tekstivastine. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Palvelussa on lomake, jolla ei ole lähetyspainiketta. (3.2.2 Syöte)
 • Sivustolla on elementtejä, joiden tunnus ei ole yksilöllinen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)
 • Palvelun joitain lomake-elementtejä ei ole ryhmitelty. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet)
 • Palvelussa on lomakkeen ohjausobjekteja, joiden nimilappu on yhdistetty elementtiin, jota ei ole sivulla. Tämä saattaa aiheuttaa vaikeuksia lomakkeen käytössä avustavaa teknologiaa käyttäville. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla ei ole käytetty html-otsikkoja. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivuston title-elementeissä on saavutettavuuspuutteita. (2.4.2 Sivuotsikot)
 • Sivustolla on sivuja, joilta puuttuu luonnollisen kielen määritys. (3.1.1 Sivun kieli)
 • Käyttöliittymässä on elementtejä, jotka eivät osoita näppäimistökohdistusta, kun käyttäjä selaa sivua näönvaraisesti ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Tekstin värin ja taustavärin kontrasti joissain sivuston elementeissä ei ole riittävän suuri. Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille. (1.4.3 Kontrasti (minimi))


Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että esimerkiksi sivuston käyttö näppäimistöä käyttäen kaikissa tilanteissa sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Korjaavat toimenpiteet edellyttävät käytetyn julkaisujärjestelmän toimintaperiaatteen muutosta ja vaikuttaa kaikkiin samaa järjestelmää käyttäviin sivustoihin. Korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Business Helsinki
Osoite: Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 70, 00099 Helsingin kaupunki
Aukioloajat: ma-pe 8:30 – 16:00
Sähköposti: yrityshelsinki@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 4.9.2020

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa

Business Helsinki
Osoite: Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 70, 00099 Helsingin kaupunki
Aukioloajat: ma-pe 8:30 – 16:00
Sähköposti: yrityshelsinki@hel.fi

 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla Helsingin kaupungin neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 4.9.2020

Business Helsinki

Helsingin kaupunki