Elinkeinojaosto myöntää rahoitusta uudelle NewCo Accelerator 2.0 -palvelulle

elo 18, 2020

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti maanantaina 17. elokuuta 2020 pidetyssä kokouksessaan myöntää rahoitusta uudelle yrityshautomo- ja kiihdytyspalveluhankkeelle. Rahoituspäätöksen myötä kaupunki perustaa uuden palvelun nimeltä NewCo Accelerator 2.0 hautomo- ja kiihdytyspalvelut.

 

Uudella NewCo Accelerator 2.0 –palvelulla halutaan tukea helsinkiläisyrityksiä palautumaan koronakriisin aiheuttamasta hankalasta tilanteesta. Hautomo- ja kiihdytyspalveluilla on kaksi pääkohderyhmää. Ensimmäiseen kuuluu pidemmälle ehtineet korkean kasvupotentiaalin startupit/tiimit, jotka eivät löydä heille sopivaa palveluntarjoajaa nykyisessä tilanteessa, jossa rahoittajien kriteerit ovat koronan aiheuttaman talouskriisin seurauksena koventuneet. Toinen palvelun kohderyhmä ovat koronan aiheuttaman talouskriisin seurauksena työmarkkinoille yrityksistä vapautuneet tai vapautuvassa olevat ammattilaiset, joiden perustamat tiimit pystyvät saavuttamaan palvelun avulla nopeasti rahoituskelpoisuuden. Palvelu luo näin uuden kokonaisuuden NewCo Helsingin muiden vakiintuneiden palveluiden rinnalle.

NewCo Helsinki toteutti hieman vastaavaa kasvuyritysten kiihdytyspalvelun (NewCo Accelerator) vuosina 2013–2017. Palvelulla reagoitiin pääkaupunkiseudun kasvaneeseen työttömyyteen erityisesti ict-alalla. Palvelu onnistui hyvin, sillä sen valmennuksessa olleiden startup-yritysten liikevaihto vuosina 2014–2019 oli n. 125M €. NewCo Accelerator voitti myös Nordic Startup Awards –äänestyksessä Finland’s Best Service Provider 2014 -palkinnon.

Toiminta kuitenkin lopetettiin vuonna 2017 sillä perusteella, että muut kuin Helsingin kaupunki hoitavat kyseiset palvelut. Tämä peruste on nyt vanhentunut samalla kuin asiakastarpeen arvioidaan koronakriisin myötä kasvavan.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston myöntämät varat tulevat kaupungin innovaatiorahastosta. Hankkeelle myönnetään 83 400 euroa vuodelle 2020 ja 426 500 euroa vuodelle 2020. Rahoituspäätös on ehdollinen ja edellyttää seurantajärjestelmän käyttöönottoa hankkeen asiakkaiden tulovirrasta ja tuloksista.

Työperusteinen maahanmuutto kasvanut mutta ei riittävästi

Elinkeinojaosto tutustui myös tilannekatsaukseen osaavan kansainvälisen työvoiman houkutteluun ja asettautumiseen liittyvistä merkittävimmistä toimenpiteistä Helsingissä.
Katsauksen mukaan Suomeen ja Helsinkiin suuntautuva työperusteinen maahanmuutto oli selvästi aiempia vuosia vilkkaampaa vielä alkuvuoteen 2020, ennen koronaviruksen leviämistä Suomeen. Vuonna 2019 työperusteisia ensimmäisiä oleskelulupia myönnettiin koko maassa yhteensä noin 9 500 mikä oli lähes 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luvuista lähes 1900 myönnettiin erityisasiantuntijatyön perusteella. Kasvua erityisasiantuntijan lupakategoriassa oli edellisvuodesta yli 30 prosenttia.

Vaikka työperusteinen maahanmuutto on selvästi vilkastunut, on sen kokonaisvolyymi edelleen pieni. Helmikuussa 2020 julkaistusta pk-yritysbarometrista käy ilmi, että lähes 60 prosenttia pääkaupunkiseudun pienistä ja keskisuurista yrityksistä kokee osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin yrityksen kasvua. Haasteellisin tilanne on terveydenhuolto-, sosiaali- ja kasvatusaloilla. Työvoiman saatavuusongelmat rajoittavat merkittävästi myös kasvualojen, kuten data-analytiikan ja ohjelmistoalan kehitystä.

Elinkeinojaosto suosittaa, että kaupunki käynnistää yhteistyössä yritysten ja keskeisimpien sidosryhmien kanssa Helsingin kansainvälisen osaajatoiminnan tiekartan laatimisen. Tiekarttatyön tavoitteena on määrittää kaupungin kansainvälisten osaajien houkuttelua ja alueelle sitouttamista koskeva pidemmän aikavälin tahtotila sekä täsmentää toiminnan keskeiset tavoitteet ja niiden mittarit, pääkohderyhmät ja vastuutahot.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ovat luettavissa täällä.

Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

Lisää uutisia

Ilmoittaudu Stadin AO:n Onnistu digimarkkinoinnissa -koulutukseen

Stadin AO:n Onnistu digimarkkinoinnissa -koulutus käynnistyy 5.10.2021. Koulutuksen kuluessa laitat yrityksesi digimarkkinoinnin kuntoon. Kolmen koulutuspäivän lisäksi ohjelmaan kuuluu itsenäistä työskentelyä, ohjausta sekä verkkotyöpajat, joissa voit ohjatusti...

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeissämme tarjoamme sinulle kattavan paketin niin yrittäjyydestä, Helsingin startup-kentän viimeisimmät kuulumiset kuin erilaisista tapahtumista ja koulutuksista, joiden avulla yrityksesi menestyy.

Kiinnostuksen kohteet

Kiitos tilauksesta!

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Subscribe to the newsletter

Our newsletters will provide you with comprehensive information on entrepreneurship, the latest updates from the startup scene in Helsinki and different events and training opportunities that will help your business thrive.

Interests

Thank you!

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeissämme tarjoamme sinulle kattavan paketin Helsingin startup-kentän viimeisimmistä kuulumisista sekä erilaisista tapahtumista ja koulutuksista.

Kiinnostuksen kohteet

Kiitos tilauksesta!

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Våra nyhetsbrev kommer att ge dig omfattande information om entreprenörskap, de senaste uppdateringarna från startscenen i Helsingfors och olika evenemang och utbildningsmöjligheter som hjälper ditt företag att frodas.

Tack så mycket!