Haaga-Helian uusi yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille – taitoja, tukea ja verkostoja yrittäjyyteen

loka 28, 2020

Korkeakoulutettujen yrittäjyysohjelma tarjoaa räätälöidyn opintopolun syvemmälle yrittäjyystaitojen saloihin. Ohjelman pedagogisena sydämenä on vertaisoppiminen ja verkostot: koulutuksen osallistujat pääsevät oppimaan toisiltaan sekä kokeneilta yrittäjyyden asiantuntijoilta edistäen omaa liiketoimintaideaa tai kehittämishanketta. Osallistujat saavat henkilökohtaista ohjausta, valmennusta ja mentorointia tukemaan heidän henkilökohtaista kehittymistään.

Osallistujat pääsevät rakentamaan oman koulutuspolkunsa valitsemalla heille hyödyllisimmän 30 opintopisteen kokonaisuuden. Opinnoissa sovelletaan uusinta yrittäjyyden tutkimustietoa omaan työhön tai yritystoimintaan kansainvälisesti palkitulla ”Work and Study” -mallilla.

Kuka voi hakea?

Ohjelmaan voivat hakea yrittäjät, työssäkäyvät asiantuntijat sekä työttömät tai lomautetut, jotka ovat olleet vähintään kaksi vuotta työelämässä korkeakoulusta valmistumisen jälkeen.

Yrittäjyysohjelman osallistujat opiskelevat sivutoimisesti edistäen joko omaa liikeideaa tai työnantajansa kehittämishanketta. Osallistuakseen ohjelmaan hakijalla täytyy olla joko asuin- tai toimipaikka Uudellamaalla sekä erinomainen suomen kielen taito.

Maksuton koulutus vuodeksi

Vuoden kestävä koulutus alkaa tammikuussa 2021 eikä se maksa osallistujille mitään. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ohjelmaa 168 000 eurolla. Mukaan mahtuu yhteensä 40 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan pääosin virtuaalisesti sekä itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat korkeakoulutasoisen yrittäjyyden digitaalisen osaamismerkin. Lisäksi opintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää osaksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Haaga-Heliassa.

Haaga-Helia on yrittäjyyden koulutuksen edelläkävijä ja suurin korkea-asteen liiketalouden kouluttaja Suomessa. Haaga-Helia tukee korkeakoulutettuja työelämän murroksessa ja näkee jatkuvan oppimisen työelämässä menestymisen edellytyksenä. Yrittäjyysohjelman koordinoinnista vastaa Haaga-Helian StartUp School.

Koulutusohjelmaa kehitetään yhdessä yrittäjyyden johtavista asiantuntijaorganisaatioista koostuvan ohjausryhmän kanssa. Mukana ovat Suomen Yrittäjät, NewCo Helsinki, Akavalaiset yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari ja Uusyrityskeskus.

Kiinnostuitko?

Lue lisää ohjelmasta Haaga-Helian verkkosivuilta ja lähetä hakemuksesi viimeistään ma 30.11.2020. Lisätietoja koulutuksesta saat ohjelman projektipäälliköltä, Hanna Kankaalta (hanna.kangas@haaga-helia.fi).

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!