Helsingillä useita valtteja startup-yritysten houkuttelussa – Slush täyttää taas Messukeskuksen 17.–18. marraskuuta

marras 14, 2022

Helsingin kaupungilla ja kasvuyritysalan tapahtuma Slushilla on yhteinen tavoite: tukea kasvuyrityskenttää ja lisätä tietoisuutta Helsingistä. Kohteena ovat erityisesti ne kansainväliset kasvuyrittäjät, jotka haluavat elää myös toimivaa ja hyvää arkea. Slush järjestetään Helsingin Messukeskuksessa jälleen 17.–18. marraskuuta. Helsingin kaupunki on tapahtuman yhteistyökumppani.

– Helsingin menestys on riippuvainen uuden yritystoiminnan syntymisestä ja osaajien houkuttelun onnistumisesta. Kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi Helsingin mielikuvaa ja tunnettuutta pitää aktiivisesti kehittää kansainvälisillä areenoilla ja tässä Slushilla on merkittävä rooli, toteaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Kasvuyrittäjyys on myös merkittävä tekijä maailmaa painavien, globaalien ongelmien ratkaisussa. Slush ja Helsinki tekevät yhteistyötä siinä, että Helsinki voisi toimia johtavana kasvupaikkana uusille ratkaisuhakuisille yrityksille.

– Helsinki haluaa olla kasvuyrityksille paras paikka tehdä liiketoimintaa. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2025 mennessä Euroopan johtava alusta kokeiluille ja uutta luovalle yritystoiminnalle. Keskeistä on myös, miten onnistumme houkuttelemaan yritysten kovasti tarvitsemia osaajia Helsinkiin ja tässä työssä Slushin maineella on iso merkitys. Jaamme myös tavoitteen kestävästä kasvusta ja Helsinki haluaakin olla kaupunki, jonka kasvu parantaa myös maailmaa, tiivistää Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsingin liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupungin palvelutarjontaa esitellään Slushissa laajasti

Helsingin kaupunki on mukana tulevassa Slushissa monella tavalla: kaupunki on kutsunut Slushin pää- ja sivutapahtumiin lukuisia kansainvälisiä sijoittajia ja muita vieraita. Samalla Helsingin liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupungin omaa palvelutarjontaa esitellään sijoittajien lisäksi toimintaansa laajentaville yrityksille, startupeille ja kansainväliselle medialle.

Helsingin kaupunki isännöi Slushin päätapahtumassa myös Helsinki Partners Loungea, jossa on tarjolla monipuolista asiaohjelmaa eri kohderyhmille sijoittajista startupeihin. Helsinki tekee yhteistyössä Slushin kanssa myös yhteistä viestintää sekä tapahtuman osallistujille kävijätutkimuksen, jonka avulla kartoitetaan kaupungin kiinnostavuutta kasvuyrittäjien keskuudessa ja kehitetään sitä entisestään vastausten perusteella. Lisäksi Helsinki tarjoaa Slushin osallistujille yritys- ja sijoitustoimintaan liittyvän tiedon lisäksi tietoa myös muun muassa kaupungin ravintola- ja kulttuuritarjonnasta.

Helsinki haluaa pysyä kasvuyrityskentän kehityksen kärjessä

Helsingin seudun startup-yritysten arvo mitataan jo miljardeissa. Siihen on vaikutusta myös kaupungin toimilla, sillä Helsinki on kokeilualusta, joka hautoo ja kiihdyttää ideoita yhdessä yritysten kanssa. Kaupunki tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kokeiluihin aidossa kaupunkiympäristössä ja myös kannustaa niihin. Kokeilutoiminnan tavoitteena on, että kehitetyt ratkaisut voisivat laajentua avoimille markkinoille.

– Kaupungin tavoitteena on, että yritysten kanssa tehtävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö edistää yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa. Kaupunki pystyy tarjoamaan elävän elämän kehitysympäristöjä uusien ratkaisujen yhteiskehittämistä, kokeiluja ja pilotointia varten. Siten yritykset pystyvät tarjoamaan entistä paremmin loppukäyttäjien tarpeista lähteviä tuotteita ja palveluja. Kaupungin kannalta kokeilut ovat hedelmällisiä, sillä ne tarjoavat ratkaisuja myös todellisiin kaupunkielämän haasteisiin,” kertoo Helsingin kaupungin innovaatiopalvelut-tiimin päällikkö Kimmo Heinonen.

Monilla eri aloilla toimivat yritykset hyödyntävät jo kaupungin tarjoamia kokeilualustoja eli testbedejä. Lisäksi Helsingin kaupungilla on omaa hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa. Hautomoissa kehitetään liikeideoista yrityksiä ja autetaan yrittäjiä laaja-alaisesti tarjoamalla fyysisiä työskentelytiloja ja verkoston tukea. Kiihdyttämöt keskittyvät jo olemassa olevien yritysten palveluihin ja kasvuun, usein kansainvälisesti.

Yrityshautomot ja -kiihdyttämöt synnyttävät menestyjiä ja luovat yhteisöjä

Yrityshautomo- ja kiihdyttämöpalveluita tarjoamalla kaupunki tukee yrittäjiä konkreettisesti siellä, missä tapahtuu. Hautomoissa ja kiihdyttämöissä työskennellään tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja verkostojen kanssa. Usein juuri kaupunki on se taho, joka tarjoaa asiantuntija-apua sekä alustan kohtaamisille ja uusien yhteisöjen syntymiselle.

– Yrityshautomoissa kohtaavat suomalainen huippututkimus, yrittäjähenkiset opiskelijat, sekä Helsingin koko innovaatio- ja yritysyhteisö, tiivistää yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikkö Heidi Humala.

Kaupunki tarjoaakin jo nyt yhdessä kumppaneidensa kanssa seuraavia yrityshautomo ja -kiihdyttämöpalveluita yrittäjien tueksi:

Maria-01 on voittoa tavoittelematon startup-keskittymä ja pohjoismaiden johtava startupkampus. Maria-01:n tiloissa toimii startupeja ja kasvuyrityksiä, venture capital -rahastoja sekä muita startup-ekosysteemin toimijoita. Lisätietoa täältä.

NewCo Accelerator tukee erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääviä hautomo- ja kiihdytysvaiheen startup-yrityksiä ja tiimejä, jotka ovat edenneet kehitettävän tuotteen tai palvelun kanssa ideointivaiheen ohi. Kiihdyttämön palvelut ovat ilmaisia ja yritykset voivat hakeutua niihin koska tahansa. Lisätietoa täältä.

Urban Tech Helsinki -hautomo etsii puhtaita ja kestäviä kaupunkiratkaisuja. Sen painopisteinä ovat puhdas energia, liikkuminen, kestävä rakentaminen, kiertotalous, jätehuolto ja urbaani ruoantuotanto. Hautomon tavoite on houkutella osaajia ja yrityksiä pääkaupunkiseudulle sekä tukea ja vauhdittaa uusien, erityisesti tutkimuslähtöisten, yritysten syntymistä ja alkuvaiheen kasvua. Lisätietoa täältä.

Health Incubator Helsinki on Pohjoismaiden ainoa terveyteen keskittyvä pitkäkestoinen hautomo-ohjelma. Se tukee terveysinnovaatioiden, tutkimushankkeiden ja -osaamisen kehittämistä kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja houkuttelee osaajia ja yrityksiä Helsinkiin tarjoten jopa kolmen vuoden ajan räätälöityä mentorointia, valmennusta sekä tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Lisätietoa täältä.

Helsinki Education Hub edistää oppimis- ja koulutusteknologian kasvuyrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa. Hautomo-ohjelma sisältää työpajoja, mentorointia, viikkotehtäviä ja alan asiantuntijoiden puheenvuoroja  sekä vahvaa verkoston tukea matkan varrella. Lisätietoa täältä.

Kampusinkubaattorit-ohjelmassa kaupunki tukee helsinkiläisiä korkeakouluja perustamaan ja ylläpitämään yrityshautomoita koulujen keskeisillä kampuksilla. Kampuksille sijoitettujen hautomojen tarkoituksena on yhdistää suomalainen huippututkimus, opiskelijoiden uudet ideat ja Helsingin vahva startup-ekosysteemi. Ohjelman tavoitteena on luoda 100 uutta yritystä vuodessa, tukea kampusten kehittymistä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi ja lisätä Helsingin houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä. Lisätietoa täältä.

Lisätietoja vuoden 2022 Slush-tapahtumasta: https://www.slush.org/events/helsinki/

Uutisen kuva: Slush on Helsingin ja Suomen startup-kentän lippulaiva. Se järjestetään 17.–18. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa. Kuva on vuoden 2019 Slush-tapahtumasta. Kuva: Veeti Hautanen

Lisää uutisia