Helsingin kampuksille luodaan yrityshautomoiden verkosto – tavoitteena 100 uutta yritystä vuodessa

tammi 10, 2022

Helsingin kaupunki haluaa luoda vahvan yrityshautomokokonaisuuden yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Kampuksille sijoittuvat yrityshautomot tukevat opiskelija- ja tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä. Uuden Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta syntyvien palveluiden myötä tavoitteena on synnyttää 100 uutta yritystä vuodessa.

Kampusinkubaattorit vahvistavat Helsingin innovaatioekosysteemiä

Helsinki on edelläkävijä innovaatiolähtöisen yrittäjyyden tukemisessa. Kaupungin uudella Kampusinkubaattorit-ohjelmalla vahvistetaan tätä roolia entisestään.

”Tulevaisuuden haasteita ratkottaessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolähtöisen (TKI) yritystoiminnan merkitys kasvaa entisestään ja kaupungin rooli innovaatiotoiminnan mahdollistajana korostuu”, toteaa Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

TKI-lähtöistä yrittäjyyttä tukevat toimet keskittyvät erityisesti yritysten alkuvaiheeseen ja innovaatioekosysteemin vahvistamiseen. Yritysten varhaiseen tukeen ei ole tällä hetkellä tarjolla kattavasti palveluita ja tähän vajeeseen Helsingissä halutaan nyt löytää ratkaisu vahvistamalla yrityshautomotoimintaa yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa.

Viime syksynä käynnistyneessä Kampusinkubaattorit-ohjelmassa kehitetään yhdessä korkeakoulujen kanssa keskeisille kampuksille vahvat yrityshautomotoiminnot. Helsingin kaupungin johdolla kampushautomoita kehitetään aiempaa systemaattisemmin ja samalla luodaan pohjaa entistä tiiviimmälle innovaatioekosysteemille.

”Uusissa hautomoissa kohtaavat suomalainen huippututkimus, opiskelijoiden uudet ideat ja Helsingin loistava startup-ekosysteemi”, Rinkineva visioi.

Yrityshautomotoiminnan kehittämisen tavoitteena on lisätä alkuvaiheen yritysten määrää ja laatua Helsingissä sekä luoda 100 uutta ja innovatiivista yritystä vuodessa. Yksittäisten kampushautomoiden sijaan toiminnan tavoite on luoda laaja yrityshautomoverkosto, joka mahdollistaa monipuolisen yhteistyön kampusten välillä. Yhdessä kampuksille perustettavat yrityshautomot voivat tehdä toisiaan täydentävää roolijakoa ja esimerkiksi yhteisiä valmennusohjelmia.

Helsingin kaupunki on solminut yhteistyösopimukset kolmen korkeakoulun kanssa

Syksyn 2021 aikana Helsingin kaupunki keskittyi vahvistamaan yhteistyötä ja solmi ensimmäiset sopimukset Metropolia AmmattikorkeakoulunAalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Jokainen korkeakoulu tuo yrityshautomotoimintaan mukaan omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa, mikä näkyy kampuskohtaisesti räätälöitävissä suunnitelmissa tuleville vuosille.

Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola toivoo Metropolian kampusten profiloituvan ohjelman tuella merkittävinä uutta yrittäjyyttä synnyttävinä ja kansainvälisesti tunnistettuina innovaatio- ja yrittäjyystoiminnan keskittyminä.

”Laajeneva toiminta toimii myös syötteenä muille alueen start up -ekosysteemin toimijoille. Metropolian TKI-toiminnan tuloksia jatkohyödynnetään tehokkaammin ja entistä useammin tulokset pyritään kaupallistamaan uutena yritystoimintana”, Konkola sanoo.

Ohjelmassa vahvistetaan Metropolian varhaisen vaiheen yrityksille ja tiimeille suunnattuja palveluita ja kehitetään uusia esihautomo-ohjelmia.

”Kampusinkubaattorit-ohjelman aikana kasvatetaan myös henkilökunnan yrittäjyysosaamista sekä synnytetään uusia yrittäjyysopintopolkuja Metropolian tutkinto-ohjelmiin”, Konkola lisää.

Aalto-yliopisto haluaa Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta vahvistaa erityisesti luovien alojen innovaatio- ja yritystoimintaa.

”Tavoitteena on, että Aallon vahvan teknologiapainoitteisen yrityskiihdyttämötoiminnan rinnalle kasvaa Aallossa luovuudesta ja aineettomasta pääomasta kumpuava yrittäjyyspolku”, sanoo Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori Janne Laine.

Aalto-yliopiston erityisenä vahvuutena ohjelmassa on Aallon digitaaliseen mediaan keskittyvän tutkimusinfrastruktuurin avaaminen muille kampusinkubaattoritoimijoille ja laajemmin koko luovien alojen toimijajoukolle. Open-call -hakujen myötä voittajatiimeille annetaan muun muassa mahdollisuus hyödyntää uusien luovien alojen sisältö-, palvelu-, ja tuoteprototyyppien kehittämiseen Aallon huippuluokan infrastruktuuria.

”Lähtökohta on, että parhaita ideoita halutaan tukea riippumatta siitä, mistä ne tulevat”, toteaa Aalto Studiosin johtaja Marcus Korhonen.

Helsingin yliopiston tavoitteena on koko yhteisön aktivointi ja positiivisen kulttuurimuutoksen vahvistaminen sekä uusien osaamisten, yrittäjyysvalmiuksien ja tutkimuspohjaisten yritysten synnyttäminen.

”Kampusinkubaattorit-ohjelma luo mahdollisuuden tutkijoille ja opiskelijoille testata ja kypsytellä ideoitaan avoimien, matalan kynnyksen palveluiden avulla”, tutkimuksesta vastaava vararehtori Paula Eerola Helsingin yliopistosta kertoo.

”Monitieteisenä yliopistona vahvuutemme on eri tutkimusalojen ja -näkökulmien yhdistäminen ja mielenkiintoisten poikkitieteellisten kokonaisuuksien rakentaminen. Käytössä on myös maailmanluokan infrastruktuurit. Meilahden kampuksella keskitytään erityisesti terveys- ja elämätieteiden alojen innovaatioiden synnyttämiseen. Viikin kampuksella kärkenä on juuri nyt ruokaketjun kestävien ratkaisujen luominen. Kumpulan kampus on tunnettu luonnontieteellinen keskittymä, jonka vahvuuksia ovat datatiede, tekoäly ja ilmakehätieteet. Keskustakampuksen – ja koko yliopiston – voimavarana on edellisiä yhdistävä, laaja ihmis- ja yhteiskuntatieteiden osaaminen sekä kyky tuottaa sosiaalisia innovaatioita.”, Eerola jatkaa.

Yrityshautomot kootaan yhteistyöhön

Kampusinkubaattorit kokonaisuutta Helsingin kaupungilla luotsaava projektipäällikkö Jussi Laine on vakuuttunut kaupungin keskeisestä roolista yrityshautomotoiminnan mahdollistajana.

”Oma tavoitteeni on luoda kaupungin puolesta puitteet, jotka mahdollistavat parhaiden käytäntöjen jakamisen korkeakoulujen kesken sekä kaupungin erityisosaamisen tuomisen lähelle korkeakoulujen hautomotoimintaa”, Laine kertoo.

Kampusinkubaattorit-ohjelma

Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta Helsingin kaupunki kehittää yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa yrityshautomotoimintaa kampuksille tukemaan opiskelija- ja tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia ja innovatiivisia yrityksiä sekä tukea aloittavan TKI-lähtöisen yritystoiminnan kasvua ja ekosysteemin kehitystä. Helsingin kaupunki on ohjelman rahoittaja yhdessä korkeakoulujen kanssa. Ohjelman toteutusaika on 2021–2024.

Kuva: N2 Albiino/Helsinki Partners.

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!