Helsingissä on hyvät edellytykset oppimisteknologia-alan yritysten kasvulle

kesä 16, 2022

Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti koulutuksen huippumaana. Koulutusta on kuitenkin ollut aiemmin vaikea laajemmin tuotteistaa ja viedä kansainvälisille markkinoille. Kehittyvä oppimisteknologia-ala on halunnut vastata haasteeseen ja ekosysteemin puuttuvia palasia täyttämään on perustettu uusia toimijoita. Oppimisteknologia-alan ekosysteemi tarjoaakin nyt Helsingissä palveluita yrityksille koko niiden kehityspolulle. Palvelut koostuvat muun muassa esihautomosta, kiihdyttämisen palveluista, toimialan järjestöstä, pääomarahastosta, tapahtumista ja yhteisöistä.

Erityisesti Helsingissä oppimisteknologia-alan startup-ekosysteemi on muodostunut jo kansainväliseksi valttikortiksi, joka houkuttelee entistä enemmän osaajia töihin yrityksiin. Esimerkiksi EdTech Hautomo Helsinki onkin hyväksynyt ohjelmiinsa myös useita kansainvälisiä tiimejä.

”Helsingissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri yrittäjyydelle. EdTech-ala ja Helsinki Education Hub ovat vahvasti kansainvälisiä ja hautomo-ohjelmamme tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden kansainvälisille tiimeille ja startupeille asettua Helsinkiin ja tulla osaksi aktiivista ja alati kasvavaa yhteisöä”, sanoo Helsinki Education Hubin Lead Advisor Mia-Stiina Heikkala.

Helsinki Education Hub haluaa vaikuttaa konkreettisesti oppimisteknologia-alan kasvuyrityksiin

Tuore oppimisteknologia-alan toimialaraportti kartoittaa suomalaisten EdTech-yritysten sekä -toimijoiden muodostamaa kasvavaa ekosysteemiä. Raportti esittelee tärkeimmät tekijät alan ja sen yritysten kasvun mahdollistamiseksi niin startupien kuin sijoittajienkin näkökulmasta. Oppimisteknologia-ala on myös yksi tulevaisuutta rakentavista aloista ja raportti tarjoaa hyvin tietoa suomalaisten yritysten koosta ja liikevaihdosta, asiakassegmenteistä, liiketoimintasuunnitelmasta ja tavoitteista.

”Helsinki Education Hub tavoittelee mahdollisimman konkreettista vaikutusta oppimisteknologia-alan kasvuyrityksiin niiden matkalla ideasta kansainvälistymiseen. Raportin avulla haluamme saada sen löydökset ja datan alan eri tahojen tutkittavaksi ja käytettäväksi”, pohjustaa Heikkala.

Oppimisteknologia on yritysvetoisesti kasvava nuori ala

Suomalaisissa oppimisteknologia-alan yrityksissä on toistaiseksi vielä selvä alkuvaiheen painotus. Yli puolet alan yrityksistä on perustettu vuoden 2015 jälkeen ja alan trendi oli vahvasti nouseva ennen koronapandemiaa. Alkuvaiheen painotuksesta johtuen suurin osa alan yrityksistä on edelleen pienikokoisia, alle 20 työntekijän startupeja. Alan kasvu on kuitenkin ollut merkittävää kaikilla mittareilla, ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 21 prosenttiyksikköä vuosina 2019–2020. Vuonna 2020 alan liikevaihto oli yhteensä 176 miljoonaa euroa. Yrityksille suunnatussa kyselyssä kävi ilmi, että puolet vastaajista myös suunnitteli kiihdyttävänsä kasvua vuoden 2022 aikana. Oppimisteknologia-alan yritysten keräämä rahoitus on keskimäärin noin 1,6 miljoonaa euroa ja kaksi kolmasosaa vastaajista suunnitteli keräävänsä rahoitusta vuonna 2022.

”Jo aiemmin on huomattu, että juuri alkuvaiheen yritykset tarvitsevat eniten tukea. Siksi esimerkiksi Helsinki Education Hub toimii johtavana polkuna tiimeille ja startupille ideavaiheesta eteenpäin. Kattavan liiketoiminnan tukemisen ja laajojen verkostojen avulla pystymme tukemaan kasvuyrityksiä esimerkiksi tiimin rakentamisessa ja rahoituksen löytämisessä. Kaikki tähtää loppupeleissä ennen kaikkea yritysten skaalautumiseen ja kansainvälistymiseen,” kertoo Heikkala.

Helsinki on oppimisteknologia-alan vahva edelläkävijä

Helsingin kaupunki haluaa olla yritysten kilpailukykyä tukeva toimija, jossa kehitetään globaalisti merkityksellisiä ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa. Tavoitteen toteuttamiseksi kaupunki myös panostaa yhä enemmän yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen. Helsingin kaupunki tarjoaa yrityksille kattavat liiketoiminnan ohjauksen palvelut, tapahtumia ja kansainvälisesti ainutlaatuisen kokeiluympäristön Testbed Helsingin muodossa. Kaupungin tavoitteena onkin, että koko kaupunki toimii kokeilualustana yritysten uutta luovalle liiketoiminnalle.

Yhdessä Suomen kansallisten koulutuksen digitalisaation tavoitteiden ja elinikäisen oppimisen painotuksen kanssa tavoitteena on luoda Suomesta ja Helsingistä ainutlaatuinen ympäristö oppimisteknologia-alan edistämiseen, osaajien houkutteluun ja ratkaisujen kansainväliseen vientiin.

Lisätietoja:

Lue koko oppimisteknologia-alan toimialaraportti tästä.

Tutustu Helsinki Education Hubiin täällä.

Kuva: Jussi Hellsten

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!