Helsinki Education Hubista tulee ainutlaatuinen oppimisen innovaatiokeskus

joulu 3, 2020

Helsinki haluaa olla maailman oppimisen pääkaupunki. Ensi vuonna kaupungin keskustassa toimintansa aloittava Helsinki Education Hub on konkreettinen askel kohti tätä tavoitetta. Se yhdistää ensimmäisenä maailmassa oppimisen ja koulutuksen start up -yritykset, suomalaisen pedagogisen osaamisen, innovatiivisen oppimisympäristön ja akateemisen tutkimuksen yhtenäiseksi maailmanluokan vientituotteeksi.

Suomalainen oppimis- ja koulutusjärjestelmä on jo nyt maailman huippua, mutta oppimisen ja koulutuksen innovatiivisen osaamiskeskuksen myötä siitä tehdään vielä entistäkin parempi. Helsinki Education Hub avautuu keväällä 2021 ja sen myötä Helsingin keskustaan hyvien kulkuyhteyksien päähän valmistuu fyysinen ja virtuaalinen yhteistyö-, oppimisen ja kokeilujen tila. Hubista voivat hyötyä niin oppimis- ja koulutusalan kasvuyritykset, sijoittajat, oppijat ja opettajat kuin tutkijat, hautomot ja julkisen sektorin toimijatkin.

”Helsinki Education Hubin tavoitteena on yhdistää oppimisen ja koulutuksen kasvuyritysten innovaatiot sekä suomalainen pedagoginen osaaminen ja akateeminen tutkimus. Sen myötä maailmanluokan innovaatioiden tekeminen koulutuksessa mahdollistuu Helsingissä vielä nykyistä paremmin. Haluamme tehdä oppimisesta ja koulutuksesta entistäkin paremman suomalaisen vientituotteen”, Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen tiivistää Helsinki Education Hubin tavoitteet.

Helsinki Education Hub koostuu useista eri toiminnoista, jotka tukevat toisiaan. Ydintoimintoja ovat oppimis- ja koulutusteknologiayritysten yhteistyö- ja näyttelytilat, kasvuyritysneuvontapalvelut, hautomotoiminta, oppimisen ja kokeilujen tila sekä yhteiset ja kohdennetut tapahtumat ja koulutukset. Lisäksi Hubin yhteyteen tulee oppimisen ja koulutuksen kiihdyttämö, joka auttaa yrityksiä skaalautumaan kansainvälisille markkinoille.

Oppimis- ja koulutusala kasvaa maailmanlaajuisesti 20 % vuodessa ja Helsinki haluaa olla kasvussa mukana

EdTech eli oppimisen ja koulutuksen teknologiaratkaisut on toimialana uusi, mutta se kasvaa maailmalla nopeasti noin 20 % vuodessa. Vuonna 2019 tehtiin maailmanlaajuisesti toimialan historian suurin määrä investointeja. Suomessa EdTech-yrityksiä on runsaat 300, joista suurin osa on pääkaupunkiseudulla.

EdTech on toimialana ajankohtainen, koska oppimisen ja koulutuksen innovaatioilla voidaan ratkaista myös oppimisen ja koulutuksen globaaleja haasteita. Helsinki Education Hub onkin ainutlaatuinen konsepti niin kansallisesti ja kansainvälisesti. Helsingin tavoitteena on olla maailman vaikuttavin paikka oppia sekä olla samalla yksi Euroopan houkuttelevimmista sijainneista innovatiivisille nuorille kasvuyrityksille. Samalla myös koko Helsingin kaupunkia ja opetussektoria kehitetään kokeilualustana.

Helsinki Education Hubin tavoitteena on edistää oppimis- ja koulutusalan kasvuyrittäjyyttä sekä kansainvälistä osaamista

Helsinki Education Hubin myötä edistetään myös pääkaupunkiseudun EdTech-yritysten liiketoiminta-, kansainvälistämis- ja kaupallistamisosaamista. Lisäksi tavoitteena on kansainvälistää oppimisen kokeilualustan eli Edtech Testbedin toimintaa. Siinä yritykset pääsevät kehittämään ratkaisujaan yhdessä opettajien, oppijoiden sekä pääkaupunkiseudun tutkimus-, kehittämis- ja innavaatiotoimijoiden kanssa. Hubin kautta myös sijoittajat voivat löytää helpommin oppimis- ja koulutusalan potentiaalisia kasvuyrityksiä Helsingistä.

Helsinki Education Hubin toiminta on alusta asti suunnattu kansainvälisille markkinoille. Hubin toiminta luo myös kestäviä mahdollisuuksia oppimis- ja koulutusviennin edistämiseksi globaaleilla markkinoilla. Tämä tapahtuu toimialan yritysten kansainvälistymisen ja liiketoimintaosaamisen tukemisen sekä tavoitteellisen innovaatioyhteistyön kautta.

”Helsinki Education Hub on erinomainen lisä Helsingin innovaatioekosysteemiin. Oppimisen ja koulutuksen toimijat voivat löytää yhteistyön mahdollisuuksia ja verkostoitua yhdessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Hubin avulla koulutusalan kasvuyritykset voivat kasvattaa liiketoimintamahdollisuuksiaan ei ainoastaan Suomessa vaan myös kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteena on viime kädessä kasvattaa EdTechistä merkittävä liiketoimintatoimiala Helsingissä ja luoda näin uusia työpaikkoja sekä samalla kasvattaa suomalaisen oppimis- ja koulutusjärjestelmän mainetta entisestään,” iloitsee Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsinki Education Hubin perustamisen taustalla on, että vaikka Suomi on oppimisen ja koulutuksen edelläkävijämaa, ei tätä asemaa ole osattu hyödyntää riittävästi. Helsingistä on puuttunut yhteinen tila vahvasti kasvavan toimialan yhteistyölle, oppimiselle, kokeiluille ja esittelyille. Kotimaan markkina on pieni ja jäykkä ja hautomotoiminnan edistäjiä ei ole ollut riittävästi. Myös toimialan start up -yritysten ja isompien yhtiöiden välinen yhteistyö on vähäistä, kotimaista riskirahoitusta on liian vähän ja soveltavaa tutkimusta voisi olla enemmän. Näitä haasteita Helsinki Education Hub pyrkii ratkaisemaan.

Mukana Helsinki Education Hubin toiminnan suunnittelussa ovat Helsingin kaupungin lisäksi Helsingin yliopisto ja yrityksistä muun muassa Microsoft, Google, HP Suomi ja Martela. Lähitulevaisuudessa Education Hubiin rekrytoidaan henkilökuntaa ja itse Hubin toiminta on tarkoitus käynnistää kevään 2021 aikana.

Lisätietoja kaupungin EdTech-toiminnasta Testbed Helsinki -sivustolta.

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!