Helsinki ottaa käyttöön .helsinki-verkko-osoitteet – testbed.helsinki-sivusto kokoaa kaupungin tarjoamat kokeilu- ja kehitysmahdollisuudet

joulu 9, 2020

Helsingin kaupunki avasi 2. joulukuuta 2020 ensimmäisen .helsinki-päätteisen verkkosivuosoitteen. Uusien .helsinki-sivujen tavoitteena on parantaa Helsingin kaupungin verkkopalveluiden löydettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Ensimmäisenä uutena sivustona avautuu Helsingin kokeilualustatoimintaa esittelevä testbed.helsinki. Sivustolle kootaan keskeiset tiedot niistä mahdollisuuksista, joita yrityksillä on testata tuotteitaan yhteistyössä kaupungin kanssa. Uudet innovaatioiden kokeilualustat liittyvät Helsingissä muun muassa terveyteen ja hyvinvointiin, oppimisympäristöihin, puhtaisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin sekä liikkumiseen.

Kaupunki on täynnä elävän elämän kehitysympäristöjä, joista voivat hyötyä sekä yritykset että kaupunkilaiset

Testbed.helsinki-sivuston tarkoitus on tukea Helsingin elinkeinopoliittista kehitys- ja kokeilualustatoimintaa. Sen kohderyhmänä ovat kotimaiset ja ulkomaiset yritykset, jotka haluavat kehittää ja testata tuotteitaan ja palvelujaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Muita keskeisiä sivuston kohderyhmiä ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-organisaatiot kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä kaupunkikonsernin työntekijät ja muut kehittämistoiminnasta kiinnostuneet.

Kaupunki tarjoaa luontevia elävän elämän kehitysympäristöjä eli testbedejä. Helsingin kaupunki tarjoaa yrityksille kehitysympäristöjä esimerkiksi kouluihin, sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköihin, kaupungin katuverkkoon ja infraan sekä kaupungin omistamiin palvelu- ja asuinrakennuksiin liittyen. Testbed-sivustolla kerrotaan tarkemmin mitä nämä kehitysympäristöt ovat.

5G-yhteyden hyödyntäminen opetuksessa ja kaupungin henkilöstön liikkumisen innovaatiot esimerkkejä kaupungista alustana

Mutta miten kaupunki toimii alustana? Käytännön esimerkkejä kaupungista testialustana ovat esimerkiksi Helsingin medialukiossa kokeiltava Elisan 5G-ratkaisu, jonka avulla opiskelijat voivat tutustua lukion ulkopuolella oleviin kohteisiin myös luokkahuoneesta käsin ja kokea opetustilanteet mahdollisimman todentuntuisena myös etänä. Tai Helsingin liikkumisohjelman innovatiivisten ratkaisujen kokeilu, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja kaupungin henkilöstön fyysisen aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseksi aidossa toimintaympäristössä yhdessä alan yrittäjien kanssa.

Kaupungin toiminta uusien ratkaisujen kehitysalustana on myös yksi Helsingin kaupunkistrategian teemoista. Tavoitteena on, että koko kaupunkia kehitetään alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Samalla edistetään alustoilla kehitettyjen parhaiden ratkaisujen skaalausta ja jatkokehitystä. Testbed.helsinki-sivusto kokoaa aihealueen tiedot yhteen helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi. Uusi sivusto on käytettävissä sekä suomen että englannin kielillä.

”Sivustomme on iso edistysaskel kaupungin tarjoamien kokeilumahdollisuuksien löydettävyydelle. Nyt meillä on paikka, jonne voimme kutsua yritykset sekä tutkimus-, kehittäjä- ja innovaatiotoimijat tutustumaan monipuoliseen alustatarjontaan. Sivustolta saa tietoa avoimista kokeiluhauista ja voi tiedustella suoraan kokeilumahdollisuutta kaupungin kanssa. Lisäksi testbed.helsinki -sivustolta löytyvät kootusti eri teema-alueiden asiantuntijoidemme yhteystiedot”, iloitsee johtava asiantuntija Kimmo Heinonen.

.helsinki-käyttöönotolla Helsinki seuraa muidenkin suurkaupunkien verkon kehitystä

Helsinki hankki ylätason verkkotunnuksen .helsinki kaupungin käyttöön alun perin vuonna 2014. Hankinta tehtiin Helsinki-nimen suojaamiseksi muilta toimijoilta, sillä esimerkiksi Helsingin pääverkkosivuosoite Hel.fi ei sisällä kaupungin nimeä. Aiemmin Helsinki ei ole käyttänyt .helsinki-osoitetta, mutta maailmalla monet kaupungit ja yritykset ovat ottaneet käyttöönsä omat ylätason verkkotunnuksensa. Helsinki seuraa siis kasvavaa kansainvälistä trendiä, mutta Suomessa vastaavaa ei ole kuntasektorilla aiemmin tehty.

”Helsingin päätöksen taustalla on halu parantaa asiakkaille tärkeiden verkkosisältöjen löydettävyyttä ja tunnettuutta. Omaa ylätason verkkotunnusta kokeillaan ensin muutamassa uudessa palvelussa, jonka jälkeen arvioidaan sen toimivuutta sekä mahdollisuuksia kaupungin kansainvälisen näkyvyyden ja Helsinki-brändin vahvistamiseksi verkossa.”, kertoo Helsingin viestintäjohtaja Liisa Kivelä.

Kaupungin pääsivuna verkossa säilyy hel.fi-sivusto

Uudet .helsinki-sivustot eivät korvaa kaupungin pääsivuja tai aiheuta muutoksia olemassa oleviin hel.fi-sivuihin. Kaupungin pääsivuina internetissä säilyvät jatkossakin hel.fi-sivut, joiden käytettävyyden ja sisältöjen löydettävyyden parantamisen laaja kehitystyö on parhaillaan käynnissä.

Helsingin kaupungin tavoitteena on yhdenmukaistaa kaupungin verkkosivunimiä ja karsia sivujen määrää ja toisaalta .helsinki-sivustojen myötä tuoda asiakkaalle selkeitä, löydettäviä ja käyttökokemukseltaan yhdenmukaisia uusia verkkopalveluita. Lähiaikoina tullaan avaamaan myös muita .helsinki-sivuja. Seuraavana julkaistaan tietoa ja tarinoita Helsingin kaupungin osallisuustyöstä sisältävä osallistu.helsinki-sivusto.

Testbed.helsinki-sivuihin pääset tutustumaan tästä: https://testbed.helsinki/. Seuraa kaupugin toimintaa kokeilualustana myös Twitterissä: @TestbedHelsinki.

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!