Helsinki palkitsi Energy Challengen voittajat – kaupunki sai ratkaisuja ja viisautta tulevaisuuden energiapäätöksiin

maalis 22, 2021

Helsinki haluaa olla maailman johtavia kaupunkeja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Energiajärjestelmä on ratkaisevassa roolissa, sillä lämmityksen päästöt edustavat yli puolta kaupungin päästöistä. Helsingin kaupunki etsi kestäviä ratkaisuja kysymällä koko maailmalta, miten kaupunki lämpiää tulevina vuosikymmeninä siten, että seuraavatkin sukupolvet voivat olla tehdyistä ratkaisuista ylpeitä. Helsinki Energy Challengen tulokset julkistettiin 16.3.2021. 

Kilpailun tuomaristo nosti palkittavaksi neljä ehdotusta: kokonaisvaltaisen ja joustavan suunnitelman siitä miten kaupunki lämmitetään erilaisilla hajautetun tuotannon ratkaisuilla (HIVE); avoimiin ja teknologianeutraaleihin päästöttömän lämmöntuotannon huutokauppoihin perustuvan ehdotuksen, joka pyrkii avaamaan kaukolämpöverkon useille lämmöntuottajille (Beyond fossils); ehdotuksen, joka yhdistää täysin uudenlaisen energian varastoinnin ja tekoälyn sähkölämmitysteknologioihin (Smart Salt City); sekä päästövähennyksen suhteen erittäin kunnianhimoisen energiasaaren, jossa energiaa tuotetaan ja varastoidaan ja johon on yhdistetty myös muu käyttötarkoitus (The Hot Heart). Valitut ehdotukset kuvaavat hyvin haasteen moninaisuutta ja omalta osaltaan pyrkivät ratkaisemaan energiantuotannon muutoksen moninaisia kysymyksiä. Palkittavissa tiimeissä on merkittävää kansainvälistä ja kotimaista osaamista.

”Energiasektori on voimakkaassa murroksessa ja edessämme on usealla eri tasolla tapahtuva systeeminen muutos. Oletus ei ollut, että kilpailusta löytyisi yksi ehdotus, joka ratkaisisi koko haasteen. Sen sijaan käsissämme on nyt erittäin laaja ratkaisuvalikoima, joka auttaa paitsi Helsinkiä, myös muita kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja etsiviä kaupunkeja. Miljoonan euron haaste on samalla Helsingille yksi keino osallistua omaa suhteellista kokoaan suuremmin globaalin ilmastokysymyksen ratkaisuun. Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä. Helsinki on sitoutunut jakamaan kilpailun ratkaisut ja opit kaikkien kaupunkien kanssa”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Energiamurroksessa toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailu osoitti, että monella erityyppisellä kokonaisratkaisulla on mahdollista saavuttaa tavoite päästöneutraalista lämmöstä.

Kilpailun keskeisenä oppina korostui, että tulevaisuuden lämmitysjärjestelmän tulee olla joustava ja ottaa tulevat teknologiat huomioon, jäämättä kuitenkaan odottamaan niitä.  Myös energian tuotannon ja kulutuksen optimoinnin merkitys kasvaa tulevissa ratkaisuissa. Useissa ehdotuksissa myös ehdotettiin kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa, sekä usean lämmöntuottajan malleja.

Kärkipään ratkaisuille oli yhteistä näkemys siitä, että lämmitys sähköistyy. Hiilivapaata sähköä on helpompi tuottaa kuin hiilivapaata lämpöä, ja siksi ilmastosyistä esimerkiksi lämpöpumpuilla on merkittävä rooli useimmissa ratkaisuissa.

Kilpailu osoitti, että tulevaisuuden lämmitysjärjestelmä koostuu useista osaratkaisuista ja toimijoista, jotka on optimoitu toimimaan yhteen. Tällainen järjestelmä haastaa perinteistä toimintatapaa. Tulevaisuuden mallissa toimijoita on paljon ja intressien yhteensovittaminen vaatii ajattelun ja toimintamallien tuuletusta.

”Kilpailu teki selväksi sen, että lämmityshaaste ei viime kädessä ole pelkästään teknologinen haaste. Osa kilpailuehdotuksista lähestyi kysymystä nimenomaisesti markkinamuutoksen ja muiden toimintamallien uudistamisen kautta, pyrkien vastaamaan siihen, miten lämpömarkkinaa tulisi operoida, jotta se olisi ilmastolle ja kuluttajalle mahdollisimman hyvä. Tässä myös kaupunki voi ottaa ison roolin ja pyrkiä rakentamaan lämmitysjärjestelmästään mahdollisimman muuntojoustavaa siten, ettemme sulje pois tulevaisuuden kypsyviä teknologioita tai uusia toimijoita, vaan päinvastoin mahdollistamme innovoinnin ja uusien tarjoajien mukaan tulon. Helsinki on jo aloittanut keskustelut jatkoaskelista tähän suuntaan”, sanoo pormestari Vapaavuori.

Kilpailu synnytti keskustelua ja uudenlaista yhteistyötä

Haastekilpailussa Helsinki tarjottiin koealustaksi, jossa tulevaisuuden kestävää lämmitysjärjestelmää voidaan kehittää. Helsingin hiilidioksidipäästöistä 56 prosenttia tulee rakennusten lämmityksestä. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kilpailun kansainvälinen suosio yllätti.

”Tartuimme merkittävään yhteiskunnalliseen kysymykseen haastekilpailumallilla ja se sai aikaan sellaista ajattelua ja keskustelua niin kaupungin sisällä kuin ulkopuolella, jota muuten ei ehkä olisi syntynyt. Jo pelkästään se on äärimmäisen tärkeä saavutus. Kilpailu sai valtavan suosion eri puolilla maailmaa ja innoitti mukaan mitä moninaisimpia tiimejä. Useat tiimit ovat jatkaneet yhteistyötään ja kilpailun hyödyt sitä kautta tulevat varmasti vielä moninkertaistumaan. Kilpailun eri vaiheissa käydyissä keskusteluista kävi selväksi, että lähestymistavallamme on ollut tilausta. Energiamurros ja ilmastonmuutoksen hillintä vaativat perinteistä poikkeavia keinoja ratkaisujen löytymiseksi”, sanoo Helsinki Energy Challenge -kilpailun projektinjohtaja Laura Uuttu-Deschryvere.

Kilpailuun saapui yhteensä 252 ehdotusta 35 maasta. Kaikki kymmenen finalistiehdotusta ovat ladattavissa Helsinki Energy Challengen -verkkosivuilla. Sivustolle valmistuu myös lähiviikkoina tietokanta, jossa jaetaan kaikki luvan työnsä jakamiseen antaneet ensimmäisen kilpailuvaiheen ehdotukset.

Neljän tuomariston valitseman palkittavan ehdotuksen lisäksi Helsingin kaupunki antaa tunnustuspalkinnon ehdotukselle CHP – Consumers to Heat Producers silmiä avaavasta kuvauksesta nykyisen lämmitysjärjestelmän kipupisteistä ja mahdollisuuksista eri toimijoiden kannalta.

Palkitut tiimit

HIVE:

STORENGY (Ranska): Philippe Aubry
NEWHEAT (Ranska): Julien Metge
ENGIE (Ranska ja Belgia): Romain Donat, Sandrine Bosso, Valentin Gavan, Jean-Baptiste Débonnaire, Albin Popot
PlanEnergi (Tanska): Daniel Trier
AEE INTEC (Itävalta): Ingo Leusbrock
SAVOSOLAR (Suomi): Laurène Mejean
Median yhteydenotot: Yousra Martel, yousra.martel ( at ) engie.com

Beyond Fossils:

Teknologian tutkimuskeskus VTT: Åsa Hedman, Tomi J. Lindroos
Suomen Ympäristökeskus (SYKE): Karoliina Auvinen, Hannu Savolainen,
Hansel: Pasi Tainio
Aleksi Lumijärvi
Median yhteydenotot: Åsa Hedman, VTT, asa.hedman ( at ) vtt.fi, puh.+358 40 570 3798

Smart Salt City:

SaltX Technology (Ruotsi): Corey Blackman, Eric Jacobson, Magnus Ekblad, Lars Croon, Michele Pressiani, Pankaj Gujarathi, Carl-Johan Linér, Nadia Amirpour, Boo Ljungdahl
Rebase Energy (Ruotsi): Ilias Dimoulkas, Sebastian Haglund, Mihai Chiru
Median yhteydenotot: Eric Jacobson, eric.jacobson ( at ) saltxtechnology.com ja hello ( at ) saltxtechnology.com, puh. +46 73 643 16 94

The Hot Heart:

Carlo Ratti Associati (Italia): Carlo Ratti, James Schrader, Alberto Benetti, Chenyu Xu, Stephanie Lee, Rui Guan
Ramboll (Suomi): Jouni Laukkanen, Mika Kovanen, Kreetta Manninen
Transsolar (Saksa): Thomas Auer, Monika Schulz, Alice Chevrier, Helmut Meyer
Danfoss / Leanheat (Suomi): Jukka Aho, Juho Nermes, Lauri Leppa, Oddgeir Gudmundsson
Schneider Electric (Suomi): Jan Mattsson, Jani Vahvanen
OP (Suomi): Kaisa Ahtiainen
Schlaich Bergermann Partner (Saksa): Mike Schlaich, Boris Reyher
Squint/Opera (Iso-Britannia): Alice Britton, Manu Sainz, Tom Law, Kelly Woodward, Svenja Schlossarek
Median yhteydenotot: pr ( at ) carloratti.com , puh. +39 011 1969 4270

CHP Consumers to Hear Producers (tunnustuspalkinto)

Helsinki Energy Designers (Suomi): Perttu Lahtinen, Minna Näsman, Ossi Porri
Median yhteydenotot: Minna Näsman, Helsinki Energy Designers, minna ( at ) helsinkienergydesigners.fi, puh. +358 40 6873125

Kuva: Yiping Feng and Ling Ouyang

Lisää uutisia