Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu – tavoitteena uusien yritysten synnyttäminen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöllä

huhti 1, 2022

Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki tavoittelee uusien, kasvukelpoisten yritysten synnyttämistä yhdessä korkeakoulujen kanssa. Ohjelmassa kehitetään esihautomo- ja hautomotoimintaa Helsingissä sijaitseville kampuksille. Vuonna 2021 käynnistynyt Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu nyt uusien korkeakoulukumppaneiden myötä. Mukaan yrityshautomotoimintaan liittyvät Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto ja Kauppakorkeakoulu Hanken.

Kampuskohtaisen toiminnan lisäksi kampusten välinen yhteistyö on uusien yritysten syntymisen ja ekosysteemin kehittymisen näkökulmasta keskeistä.

”Kaupungin näkökulmasta on hienoa havaita, kuinka sitoutuneesti korkeakoulut ovat oman toimintansa kehittämisen lisäksi lähteneet rakentamaan myös kampusten välistä yhteistyötä ja toisiaan täydentävää palvelukokonaisuutta yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja uusille yrityksille. Toiminnan vakiinnuttua kampusverkostolla on valtava potentiaali tuottaa laadukkaita yrityksiä, joista parhaimmat ponnistavat kasvuun kaupungin jo vakiintuneessa ja dynaamisessa startup-yhteisössä. Uudet palvelut ja verkosto kokonaisuudessaan tuovat myös erilaisia mahdollisuuksia kansainvälisten osaajien houkuttelemiselle ja kumppanuuksien rakentamiselle,” sanoo Helsingin kaupungin elinkeino-osaston tiimipäällikkö Heidi Humala.

Kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöllä suunnitellut hautomotoiminnat ovat nyt käynnistysvaiheessa ja merkittävä määrä uusia asiantuntijoita on kiinnitetty korkeakoulujen tarjoamiin palveluihin.

”Kun olemme saaneet suunnitellun toiminnan hyvin käyntiin, käännämme katseet mahdollisimman pian tulevaisuuteen ja ratkomme, kuinka uudet kampushautomot saadaan juurrutettua pysyväksi osaksi korkeakoulujen toimintaa,” kannustaa Kampusinkubaattorit-ohjelman projektipäällikkö Jussi Laine.


Uudet korkeakoulukumppanit lisäävät yrityshautomotoiminnan monipuolisuutta

Yrityshautomotoiminta monipuolistuu entisestään uusien hiljattain solmittujen sopimusten myötä. Aiemmin kokonaisuuteen ovat liittyneet jo Metropolia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Nyt mukaan liittyvät myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto ja Kauppakorkeakoulu Hanken, jotka kaikki tuovat kokonaisuuteen omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tavoitteena on avata ovia työelämään. Vararehtori Salla Huttunen kertookin yrittäjyyden kuuluvan keskeisesti korkeakoulun strategiaan.

”Keskeistä toiminnassamme on tarjota opiskelijoillemme käytännönläheisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia oman korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi, sekä oman yritystoiminnan edistämiseksi opintojen yhteydessä. Kampushautomon osatoteutuksemme palvelee tätä tarkoitusta hyvin,” Huttunen toteaa.

StartUp Schoolimme toiminnan keskiöön kuuluvat yrittäjyystaitojen opettamisen lisäksi keskeisesti ketterät kokeilut, vaikuttavat ja käytännönläheiset hankkeet ja kaupalliset projektit, sekä tietysti korkeakoulun ja sen sidosryhmien muodostama yhteisö,” kuvailee Haaga-Helian toimintaa yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen -tutkimusalueen johtaja Hannu Vahtera.

Suunnitelmissa näkyy vahvasti myös yrityshautomotoiminnan juurruttaminen osaksi pysyvää toimintaa.

”Tarkoituksemme on juurruttaa kampusinkubaattorit-ohjelman osatoteutuksemme aikana toimiviksi todetut esihautomopalvelut osaksi StartUp Schoolin pysyvämpää palvelutarjoamaa, ja vahvistaa näin sekä Helsingin kaupungin startup-ekosysteemin että Haaga-Helian StartUp Schoolin vaikuttavuutta pääkaupunkiseudulla myös pitkälle tulevaisuuteen,” Vahtera korostaa.

Taideyliopiston tavoitteena on tarjota opiskelijoilleen valmiuksia toimia ammattilaisina muuttuvalla taidekentällä.

”Taideyliopiston tavoitteena on tukea koko taidekenttää uusiutumaan ja löytämään kestäviä ratkaisuja digitalisaation, moninaistuvien työnkuvien ja epävarman rahoituksen aikaansaamassa murroksessa. Kampusinkubaattorit-ohjelma tarjoaa yhden konkreettisen keinon ja yhteistyöalustan näiden ratkaisujen etsimiseen,” Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén toteaa.

Taide lähestyy yhteiskunnan ja elinkeinoelämän keskeisiä kysymyksiä luovalla, kokonaisvaltaisella ja kokemuksellisella otteella, joka täydentää oleellisella tavalla tieteen, teknologian ja talouden näkökulmia.

”Ohjelman piirissä pyritään synnyttämään toteuttamiskelpoisia ja taidealalle soveltuvia yritysideoita, joilla on potentiaalia kasvaa elinvoimaisiksi ja yhteiskunnallisesti merkittäviksi yrityksiksi. Uskon, että Taideyliopiston piiristä voi syntyä esimerkiksi vihreään siirtymään kytkeytyviä sosiaalisia ja kulttuurisia innovaatioita, jotka luovat esimerkiksi kaupunkikulttuuriin, digitalisaatioon, hyvinvointiin ja ekologiseen kestävyyteen liittyviä yritysideoita,” Hildén visioi.

Hankenin tavoitteena on kehittää erityisesti yrittäjyyden alkuvaiheen edellytyksiä ideasta yritykseksi ja siten luoda uusia liiketoiminta- ja uramahdollisuuksia korkeakoulun opiskelijoille.

”Hankenin vahvuutena on jo olemassa oleva yrittäjyyden tutkimus-, opetus- ja yrityshautomotoiminta. Kaupallinen ja kansainvälinen osaamisemme on erityisen arvokasta uusien kasvuhakuisten yritysten kehittämiseksi,” Hanken Business Labin johtaja Markus Wartiovaara sanoo.

Verkostojen kasvattaminen ja yhteistyön tekeminen korostuu myös Hankenin suunnitelmissa.

”Toivomme, että voimme Kampusinkubaattorit-ohjelman myötä kehittää esihautomotoimintaa kampuksellamme ja osaltamme syventää yhteistyötämme muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa,” Wartiovaara lisää.

Lue lisää Kampusinkubaattoreista tammikuussa julkaistusta uutisesta: Helsingin kampuksille luodaan yrityshautomoiden verkosto – tavoitteena 100 uutta yritystä vuodessa.

Kampusinkubaattorit-ohjelma

Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta Helsingin kaupunki kehittää yhteistyössä alueen korkeakoulujen kanssa yrityshautomotoimintaa kampuksille tukemaan opiskelija- ja tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on synnyttää uusia ja innovatiivisia yrityksiä sekä tukea aloittavan TKI-lähtöisen yritystoiminnan kasvua ja ekosysteemin kehitystä. Helsingin kaupunki on ohjelman rahoittaja yhdessä korkeakoulujen kanssa. Ohjelman toteutusaika on 2021–2024.

Uutisen kuva: Marek Sabogal / N2 Albiino

Lisää uutisia