Lisää kasvuyrityksiä Helsinkiin

maalis 23, 2021

Helsingissä on runsaasti osaamista ja ideoita, tutkimusta ja innovaatioita. Kaupunki vauhdittaa entisestään mahdollisuuksia kasvuyritysten syntymiseksi ja menestymiseksi.

Helsinki tunnetaan toimivana ja erityislaatuisena startup-kaupunkina. Kaupungilla on vahva tahto kehittää toimintaympäristöä ja yrittämisen edellytyksiä edelleen.

Yksi vaikuttava keino auttaa ja tukea alkavia ja kasvavia yrityksiä ovat hautomot ja kiihdyttämöt.

Hautomot on suunnattu alkuvaiheen yrityksille, jotka kehittävät liiketoimintamalleja, hakevat rahoitusta tai hahmottelevat markkinointisuunnitelmia.

Kiihdyttämöt on puolestaan tarkoitettu jo pidemmälle ehtineille, kasvua tavoitteleville yrityksille. Kielikuvallisesti puhuen voidaan sanoa, että hautomot on suunnattu yrityksille, jotka ovat lapsuusvaiheessa ja kiihdyttämöt teini-ikäisille yrityksille.

Mitä niissä sitten tehdään?

Erityisasiantuntija Anna Rantapero-Laine Helsingin kaupungin elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksiköstä selvittää toimintaa käytännön esimerkin kautta.

– Hautomovaiheen yrityksillä saattaa olla ajatus ja konsepti hyvästä tuotteesta muttei välttämättä lainkaan kokemusta yrityksen kehittämisestä tai pyörittämisestä – eikä välttämättä edes Y-tunnusta. Hautomosta saa opastusta ja työkaluja muun muassa markkinaymmärrykseen vahvistamiseen, tuotekehitykseen, rahoituksen hankintaan sekä myyntiin ja markkinointiin.

Hautomoissa ja kiihdyttämöissä järjestetään mukana oleville yrityksille muun muassa mentorointia, koulutuksia ja työpajoja. Yrityksiä tuetaan myös verkostojen rakentamisessa.

Konkreettisen avun lisäksi yritykset saavat hautomoista ja kiihdyttämöistä kannustusta ja rohkaisua. Erityisen merkitykselliseksi on koettu se, että hautomoissa eri vaiheissa olevat yritykset toimivat samoissa tiloissa ja jakavat vinkkejä sekä vertaistukea toisilleen.

Rantapero-Laine kertoo, että korona-aikana hautomoissa ja kiihdyttämöissä toimitaan virtuaalisesti mutta heti kun mahdollista, töihin ryhdytään niiden omissa tiloissa kasvokkain.

Enemmän tukea alkuvaiheeseen

Alkuvaiheen yrityksille palveluita on tarjottu mm. Newco Helsingin kasvuyritysneuvonnan kautta. Kaupunki haluaa entisestään kehittää ja vahvistaa startup-kenttää ja onkin käynnistämässä useita eri hautomoita.

Viime vuonna perustettu Health Incubator Helsinki keskittyy terveysalalla toimiviin tiimeihin ja yrityksiin. 11 lupaavaa startupia ja tiimiä on jo ehtinyt aloittaa toimintansa sen suojissa.

Syksyyn mennessä toimintansa aloittavat myös kestäviin kaupunkiratkaisuihin keskittyvät tiimit Urban Tech -hautomossa sekä opetus- ja koulutusteknologia-alan tiimit Helsinki Education Hubissa, jossa myös Rantapero-Laine on mukana tiiviisti.

Hautomot keskittyvät yleensä yhteen toimialaan. Ne keräävät saman alan yrityksiä samoihin työtiloihin ja muodostavat siten keskittymän.

Esimerkiksi Health Incubator Helsinki toimii Meilahden terveyskeskittymässä, jossa yritykset saavat käyttöönsä asiantuntija-apua ja Helsingin yliopiston tarjoamat tilat.

Urban Tech -hautomon toiminta puolestaan painottuu korkeakoulukampuksille.

Kasvuvaiheeseen päässeitä yrityksiä puolestaan auttaa marraskuussa toimintansa aloittanut NewCo Accelerator, kaupungin kiihdyttämö. Se on jo ehtinyt saada runsaasti yhteydenottoja, mikä osoittaa, että myös kiihdyttämöille on Helsingissä kova tarve.

Tärkeitä käyttäjäkokemuksia

Hautomojen palvelut ovat vahvasti yrityksille räätälöityjä ja alakohtaisia. Kaupungilla on laajat yhteistyö- ja kumppaniverkostot, mikä auttaa yritysten monipuolista tukemista.

Kaupunki tarjoaa yritysten käyttöön myös kokeilualustoja, jotka ovat aitoja kaupunkiympäristöjä. Kokeilukumppaneina voi toimia esimerkiksi kaupungin peruskoulun luokkia opettajiensa johdolla tai vaikkapa kaupungin kotihoidon palvelut. Rantapero-Laine kertoo, että aloittavilta ja kasvavilta yrityksiltä on tullut runsaasti kiitosta näistä mahdollisuuksista.

– Tuotteita ja ratkaisuja pääsee yhteiskehittämään ja piloitoimaan yhdessä käyttäjien kanssa, mikä nopeuttaa tuotekehitystä ja tuottaa yritykselle arvokasta ymmärrystä toimintaympäristöstä. Silloin palvelut vastaavat paremmin käyttäjien ja markkinoiden tarpeisiin.

Rohkeasti ulkomaille

Kiuas-kiihdyttämön toimitusjohtaja Patrik Holopainen kertoo, että kiihdyttämön ohjelmaan osallistuneet tiimit ovat kiittäneet erityisen paljon yhteisöä ja yhteenkuuluvuutta, jotka syntyvät ohjelmien aikana.

– Tärkeiksi ovat tulleet myös kahdenkeskiset mentoroinnit, joissa startup-menestyjät tulevat auttamaan uutta sukupolvea. Meillä on ollut valmentamassa ja tietoa jakamassa nimekkäitä ihmisiä, kuten Ilkka PaananenAnnastiina Hintsa ja Inka Mero.

Holopainen muistuttaa, kuinka Helsinki on palkittu yhtenä maailman tiiveimmistä startup-ekosysteemeistä. Kontakteja on helppo saada ja verkostoitumaan pääsee nopeasti. Menestystä jo saaneet yrittäjät jakavat auliisti tietoaan ja osaamistaan uuden polven yrittäjille.

Aloittavat yritykset tarvitsevat tukea perusjutuissa, kuten myynnissä ja markkinoinnissa. Mutta Kiuas pyrkii myös rohkaisemaan yritystä nopeaan kansainvälistymiseen.

– Meillä ajatellaan usein, että ensin on skaalauduttava Suomessa, sitten ehkä Ruotsiin ja Saksaan. Nyt pitäisi kuitenkin ymmärtää, että jos tuotteena on tehtaiden sijaan softa, sen voi ottaa käyttöön yhtä lailla täällä kuin Jenkeissä.

Yksi kansainvälisiä markkinoita tavoitteleva on Sciar Company. Yritys on kehittänyt digitaalisen assistentin parantamaan ihmisen tekemää manuaalista työtä ja tuloksia. Se on alussa keskittynyt laboratorioihin mutta on laajenemassa myös esimerkiksi prosessiteollisuuteen ja tuotekehitykseen.

Kristian Alaviuhkola, yksi yrityksen kolmesta perustajasta, kertoo alun tarpeesta: Yrityksen perustaminen nykypäivänä ei ole vaikeaa, kun edes alkupääomaa ei tarvita. Sen sijaan tärkeää on, että vastassa on ihminen, joka kuuntelee, ottaa vakavasti, sparraa, uskoo ja tuuppii eteenpäin.

Alaviuhkolalla ei ollut minkäänlaista yrittäjätaustaa. Startup Sauna eli nykyinen Kiuas oli yrityksen alussa hyvin tärkeä. Matka jatkui sieltä Terkko Health Accelerator -ohjelmaan ja sen jälkeen Health Incubator Helsinki -ohjelmaan, jossa yritys on parhaillaan mukana.

– Helsingissä on hyvä tehdä bisnestä, koska yhteistyötä tehdään paljon. Helsingin kaupunki on tosi aktiivisesti ollut mukana, mikä on kiva juttu.

Accelerate Helsinki!

Kaupunki kutsuu avoimeen keskusteluun siitä miten yritykset, yrittäjät ja kaupunki voivat yhdessä luoda kestävää kasvua ja hyvinvointia tulevaisuudessa. Aihepiiriä käsitellään kolmesta eri näkökulmasta, joista ensimmäisessä torstaina 25.3. keskitytään kasvuhakuiseen Helsinkiin. Silloin etsitään yhdessä vastauksia kysymyksiin, mikä on kaupungin, yritysten, yrittäjien ja muiden kasvun mahdollistajien rooli tulevaisuuden Helsingissä? Entä mitä odotuksia toimijoilla on toisiaan kohtaan?

Lue lisää ja tule mukaan Accelerate Helsinki -tapahtumiin!

Kaupungin kokeilualustat
NewCo Helsinki

Teksti: Kirsi Riipinen
Kuva: Maria01 / Tapio Auvinen

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!