NewCo Helsinki selvitti koronakriisin vaikutuksia yritysten toimintaan

huhti 3, 2020

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut merkittävästi niin suomalaisten arkeen kuin yritysten toimintaan. NewCo Helsinki selvitti asiakkailtaan, uusilta helsinkiläisiltä yrittäjiltä, kuinka koronakriisi vaikuttaa heidän yrityksiensä toimintaan. Kysely toteutettiin maaliskuun lopussa ja siihen vastasi 647 yrittäjää. Kyselyssä kartoitettiin, kuinka kauan yrityksien on mahdollista jatkaa toimintaansa ja tarjoaako digitalisaatio mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Samalla selvitettiin millaista tukea yrittäjät odottavat yhteiskunnalta, jotta heidän yrityksensä selviäisivät kriisin yli.

 

Kyselyn tuloksista selviää, että jopa puolet yrittäjistä arvioi voivansa jatkaa yritystoimintaansa vain pari kuukautta.

 

Kaavio kyselyn vastauksista.

 

NewCo Helsingin yksikön päällikkö Tommo Koivusalo pitää tilannetta vakavana. ”Tämä korostaa sitä, että hätä on suuri ja avulla on jo kiire.”

 

Kyselyn perusteella selvisi, että vain noin joka kolmas pienyrittäjä katsoo digitalisoinnin korvaavan menetettyä liikevaihtoa. Vastaavasti yli puolet vastaajista arvioi, että yrityksen tuotteiden tai palveluiden digitalisoinnista ei ole lainkaan tai vain vähän apua menetetyn liikevaihdon korvaamiseksi.

 

Kaavio kyselyn vastauksista.

 

NewCo Helsingin yritysneuvontatiimin palvelupäällikkö Hannele Kostiainen arvioi tilanteen haastavaksi. ”Digitalisointi edellyttää usein palveluiden uudelleentuotteistamista eikä kaikkea esimerkiksi hiustenleikkausta voi hoitaa virtuaalisesti.”

 

Yrittäjät odottavat tukea yhteiskunnalta

 

Kyselyn vastauksien perusteella yrittäjät tarvitsevat monipuolista tukea yhteiskunnalta. Yrittäjät toivovat helpotuksia verotukseen, YEL-maksuun ja toimitilojen vuokranmaksuun.  Vastauksissa korostui myös suora rahallinen tuki poikkeustilanteesta selviämiseksi sekä yrittäjän työttömyysturva.

 

Kysyttäessä millainen yhteiskunnalta tuleva rahallinen avustus olisi riittävä, selvisi, että puolet vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa enintään 5000 euroa rahallista tukea selviytyäkseen kriisin yli. Neljännes vastaajista arvioi tarvitsevansa 5000 – 10 000 euroa.

 

Kaavio kyselyn vastauksista.

 

”Meidän tulee tehdä kaikkemme, että yhteiskuntana löydämme tarvittavat eurot elinkelpoisten yritysten tukemiseen. Rahoituksen lisäksi tarvitaan paljon muuta tukea, jotta turhat liiketoiminnan lopettamiset saadaan estettyä”, toteaa yksikön päällikkö Tommo Koivusalo.

 

NewCo Helsingin yritysneuvojat auttavat yrittäjiä koronakriisissä ja yritystoiminnan kehittämisessä

 

Yritysneuvojat antavat puhelinneuvontaa yrittäjille koronatilanteesta selviämiseksi arkisin klo 9-11 ja 13-15 puhelinnumerossa +358 (09) 310 36360. Samasta numerosta voi varata ajan myös etäyhteydellä toteutettavaan yritysneuvontaan (45min) soittamalla arkisin klo 11-13. Tutustu myös päivittyvään koronainfoomme, jonne olemme koonneet yrittäjille hyödyllisiä palveluja ja tukia tilanteesta selviämiseksi.

 

Pyrimme järjestämään koulutuksiamme mahdollisuuksien mukaan webinaareina. Tiedotamme tästä verkkosivujemme tapahtumakalenterissa ja some-kanavissa.

 

Lisää uutisia