Terveysalan yritysten pääsyä markkinoille nopeutetaan uudella palvelulla

loka 24, 2022

Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku sekä sosiaali- ja terveysalan muutokset haastavat Suomea. Hyvinvointi- ja terveysteknologiat ovat avainroolissa uusia ratkaisuja kehitettäessä. Helsingin kaupunki, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja HUS ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen palvelun, Health Proof Helsingin, jossa on luotu uusi terveysalan testiympäristöekosysteemi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa varten. Tavoitteena on sujuvoittaa hyvinvointi- ja terveysalan yritysten tutkimus- ja testauspolkua matkalla sairaalatestaukseen.

Health Proof Helsinki tarjoaa Uudeltamaalta puuttuneen yhteistoiminnallisen ja tarvelähtöisen tutkimus-, kehittämis- ja opetustoiminnan ympäristön hyvinvointi- ja terveysteknologia-alojen yrityksille. Health Proof Helsingissä yritykset pääsevät kokeilemaan ja kehittämään ratkaisujaan Metropolian simulaatiosairaalassa ja hyödyntämään Helsingin kaupungin sekä HUSin kliinisiä hoitoympäristöjätarvelähtöisessä tutkimuksessaan.

Health Proof Helsingin ja sen ekosysteemin koordinaattorina toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu. Korkeakoulu tuottaa tutkimus- ja testauspalveluita kansainvälisesti ainutlaatuisessa simulaatiosairaalassa ja liikelaboratoriossa yrityksille, jotka haluavat testata ratkaisujaan sairaala- ja potilaskäyttöä edeltävässä vaiheessa.

– Hyvinvointi- ja terveysteknologisille ratkaisuille ja sosiaaliselle innovaatiolle on suurempi tarve kuin koskaan. Haluamme ottaa vahvan roolin hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yritysten elinkeino- ja TKI-osaamisen vahvistajana ja yhdistää yrityksille suunnatussa palvelutoiminnassa oppimisen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan, tiivistää Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu.

Teknologialla edistetään terveydenhuoltoa

Health Proof Helsingissä testaavan yrityksen tuotekehitys verifioidaan ja validoidaan ekosysteemitoimijoiden yhteistyönä. Palvelu antaa eri vaiheissa oleville yrityksille paremmat valmiudet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöhön, ratkaisujen kaupallistamiseen sekä kansainvälistymiseen ekosysteemin verkostojen kanssa.

Helsingin kaupunki mahdollistaa Health Proof Helsingille tosielämän tutkimus- ja kokeiluympäristöjä kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tämä on osa Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilualusta, jossa luodaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Kaupunki tarjoaa kokeilualustana valtavasti etuja kaupungille, yrityksille ja muille toimijoille, jotka voivat kokeilla palveluitaan ja tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä. Samalla kaupunki mahdollistaa monipuolisia mahdollisuuksia innovoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia luovia ja skaalautuvia ratkaisuja.

– Haluamme Helsingissä edistää terveysteknologia-alan kasvua ja kansainvälistymistä sekä vahvistaa Helsingin seudun houkuttelevuutta paikkana terveysalan tutkimukselle ja liiketoiminnalle. Uskon, että Health Proof Helsingin kehittämis- ja kokeiluyhteistyö kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa auttaa yrityksiä kehittämään terveydenhuollon todellisia tarpeita vastaavia ratkaisuja, joille on laajemminkin kysyntää. Toiminta vahvistaa entisestään kaupunkimme kokeilualustatoimintaa, sanoo Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Lisätietoa:

Lue lisää Health Proof Helsinki -hankkeesta.
Lue lisää kaupungin kokeilualustatoiminnasta.

Uutisen kuva: Jarkko Mikkonen / Metropolian kuvapankki

Lisää uutisia

Hyvää joulua!

Business Helsinki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!