Yrittämisen mahdollisuuksia edistetään Helsingin korkeakouluissa

loka 3, 2022

Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki tavoittelee uusien, kasvukelpoisten yritysten synnyttämistä yhdessä korkeakoulujen kanssa. Ohjelmassa kehitetään esihautomo- ja hautomotoimintaa eli inkubaattoreita Helsingissä sijaitseville kampuksille. Yksittäisten hautomototeutusten lisäksi tarkoituksena on muodostaa eheä palvelukokonaisuus, joka tukee tutkimuslähtöistä yrittäjyyttä, korkeakoulujen välistä verkottumista ja yhteisen tekemisen paikkoja.

Vuonna 2021 käynnistynyt Kampusinkubaattorit-ohjelma on päässyt hyvin vauhtiin ja viimeisen ohjelman puitteissa tehtävän yhteistyösopimuksen myötä myös Ammattikorkeakoulu Arcada on liittynyt mukaan ohjelmaan.

Opiskelijat saavat hautomoissa eväitä yrittäjyyteen

Monet pääkaupunkiseudun korkeakoulut ovat jo päässeet avaamaan hautomo-ohjelmia omille kampuksilleen. Syksyn aikana pyörähtää käyntiin 12 hautomototeutusta 11 eri kampuksella. Vaikka hautomo-ohjelmissa on pieniä eroavaisuuksia esimerkiksi laajuudessa ja ne keskittyvät eri toimialoille, kaikissa toistuvat samat peruselementit: työpajat ja luennot, joissa opitaan perustaidot yrittäjyydestä sekä yrityksen perustamisesta, sekä tiimien mentorointi, verkostot, yhteydet ja jaetut tilat.

Ohjelmien läpikäyneet tiimit oppivat muun muassa liiketoimintasuunnitelman kehittämisestä, sopivan tiimin muodostamisesta, asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä sekä myynnistä ja markkinoinnista. Samalla tiimit pääsevät vahvistamaan ja kehittämään liiketoimintaideaansa, harjoittelemaan myyntipuhettaan ja oppivat ulkopuolisesta rahoituksesta.

Yrittäjyys vaihtoehtona

Yliopistot ja korkeakoulut kampuksineen ovat luonnollinen paikka hautomotoiminnan sijoittumiselle, kun halutaan tukea uusien innovaatioiden sekä tutkittuun tietoon pohjautuvien yritysten syntymistä. Hautomotoiminta täydentää yliopistojen ja korkeakoulujen laadukasta tutkimustyötä ja perusopetusta tarjoamalla mahdollisuuden kehittää tutkimustuloksesta tai liiketoimintaideasta kannattavaa ja skaalautuvaa yritystoimintaa. Tässä onnistuminen kasvattaa kampusten vaikuttavuutta alueellisesti, mutta parhaassa tapauksessa vaikuttavuus voi olla merkittävää jopa globaalisti.

– Yhä useammin korkeakoulujen opiskelijat ja tutkijat toivovat löytävän merkityksellisyyttä omista opinnoistaan, omasta tutkimuksestaan ja työllistymisestään. Monella hautomo-ohjelmiin osallistuvalla onkin vahva motivaatio muutoksen tekemiseen ja innostuneisuutta soveltaa omaa osaamistaan globaalisti jaettujen käytännön haasteiden ratkaisuun, toteaa Kampusinkubaattorit-ohjelman projektipäällikkö Jussi Laine Helsingin kaupungilta.

Kampusinkubaattoreissa luodaan edellytykset soveltaa omaa persoonaa, oppeja ja ajattelua selvittääkseen, onko yrittäjäksi ryhtyminen itselle sopiva vaihtoehto.

– Hakeutuminen mukaan hautomotoimintaan vaatii ripauksen rohkeutta, jos yrittäjän arki ei ole entuudestaan tuttua. Jalkauttamalla hautomotoiminnan suoraan kampuksille, pyrimme madaltamaan tätä kynnystä, Laine jatkaa.

Arcadan vahvuutena monialaisuus ja kansainvälisyys

Laajaan Kampusinkubaattorit-ohjelmakokonaisuuteen ovat jo aiemmin liittyneet Metropolia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Taideyliopisto ja Kauppakorkeakoulu Hanken. Nyt mukaan saadaan Ammattikorkeakoulu Arcada.

– Olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä, joka mahdollistaa aivan uuden yrittäjyyskonseptin lanseeramisen Arcadassa, rehtori Mona Forsskåhl toteaa.

Kampusinkubaattorit-ohjelmaan liittyminen osuu erinomaiseen ajankohtaan, sillä Arcadassa kehitetään parhaillaan uusia oppimis- ja tutkimusympäristöjä.

– Nämä ympäristöt luovat edellytyksiä uusille innovaatioille, joita voi mahdollisesti kaupallistaa Arcada Entrepreneurship Hub -yrittäjyyskonseptin avulla, ja jotka johtavat opiskelijoiden perustamiin uusiin yrityksiin, Forsskåhl sanoo.

Arcadan tavoitteena on tarjota sekä ruotsinkielisille että kansainvälisille opiskelijoille kohtaamispaikka, jossa mahdollistetaan yrittäjyyteen innostavaa toimintaa.

– Arcadan vahvuus on ehdottomasti se, että olemme monialainen korkeakoulu, joka toimii yhteisellä kampuksella. Kaikki opiskelijat, riippumatta koulutusohjelmasta, ovat tervetulleita esihautomotoimintaan. Monialaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyössä on suuri potentiaali uusille innovaatioille, lehtori Linn Hongell korostaa.

Arcadan erityisosaaminen keskittyy tekoälyn, robotiikan ja simulaation alueille, joissa heillä on myös aktiivista TKI-toimintaa.

– Arcada Entrepreneurship Hubin toiminta tulee pohjautumaan monialaisuuteen, kansainvälisyyteen ja siihen, että mukaan pääsee matalalla kynnyksellä. Nämä mahdollistavat hyvän yhteistyön niin opiskelijoiden kesken, mutta myös Arcadan henkilökunnan kanssa, Hongell mainitsee.

Lue lisää:

Uutinen: Helsingin kampuksille luodaan yrityshautomoiden verkosto – tavoitteena 100 uutta yritystä vuodessa

Uutinen: Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu – tavoitteena uusien yritysten synnyttäminen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöllä

Kampusinkubaattorit-ohjelman verkkosivu

Kuva: N2 Albiino / Helsinki Partners

Lisää uutisia