Yritysluotsit edistävät vuoropuhelua yritysten ja kaupungin välillä

loka 25, 2021

Helsingin kaupungin yritysluotsitoiminta täytti tänä syksynä kolme vuotta. Yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä neuvomalla ja viemällä tietoa kaupungin palveluista yrityksille sekä poimimalla näkemyksiä ja toiveita yrityskentältä.

Helsingin kaupungin yritysluotsitoiminnan perusta kumpuaa joka toinen vuosi toistettavan yrityshaastattelututkimuksen tuloksista. Ennen yritysluotsitoiminnan aloittamista yritykset toivoivat kaupungilta erityisesti yritysten näkemysten kuuntelemista, byrokratian vähentämistä sekä aktiivista liiketoimintaa edistävää yhteistyötä. Yritysluotsit tekevät työtä juuri näiden asioiden toteuttamiseksi. He kartoittavat yritysten yksilöllisiä tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja, luovat yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia ja jakavat tietoa.  

Yhteistyö yritysluotsitoiminnan ytimessä

Yritysluotsien avulla yritykset löytävät helpommin oikeat yhteistyötahot kaupungin toimijoista. Yritysluotsit auttavat yrittäjiä erityisesti maankäyttö- ja lupa-asioissa, työvoima ja osaamistarpeissa sekä edistävät yritysyhteistyötä ja kehittävät alueellisia yrittäjäverkostoja. Helsingin kolme yritysluotsia vastaavat kukin omista erikoisaloistaan.

Helsinkiä kehitetään yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Helsingin kaupunki haluaa tukea ja rakentaa tätä vuorovaikutusta yhä tiiviimmäksi. Yhteistyön merkitys korostuu pandemiasta toipuvassa kaupungissa. Ponnistaakseen takaisin kasvu-uralle, kaupungin on oltava hereillä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa yrityskentän kanssa.

“Esimerkiksi kulttuuri- ja ravintola-alalla on merkittävä rooli pandemianjälkeisessä asiakasvirtojen palautumisessa. Kaupunki elää elämystaloudesta.” kertoo Helsingin kaupungin yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen, jonka erityisosa-alueina ovat juuri kulttuuri- ja ravintola-ala sekä vapaa-ajan toimijat.

Yritysluotsit eivät ole kaupungin ainoita luotseja. Yritysluotsit tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävien stadiluotsien kanssa. Stadiluotsit toimivat Helsingin kaikissa eri suurpiireissä ja auttavat alueellaan kaupunkilaisia löytämään oikeat vaikuttamiskanavat sekä tietoa, ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi osallistuvaan budjetointiin. Eli siinä missä stadiluotsit aktivoivat asukkaita, yritysluotsit luotsaavat yrittäjiä. Yhteistyö stadiluotsien kanssa parantaa yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia erityisesti alueellisesti. Yhteistyö tukee myös vuorovaikutusta alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja -verkostojen kanssa.

Stadi- ja yritysluotsien vuorovaikutus on vain yksi osoitus yritysluotsitoiminnan ytimestä – yhteistyöstä.

Kuuma linja kaupungin ja yritysten välillä

Yritysluotsitoiminta on kehittynyt ja myös muuttunut kolmessa vuodessa.

“Yritysten tarpeisiin reagoimisen rinnalle on noussut aktiivinen tiedonjako ja vuorovaikutus. Olemme huomanneet, että mitä enemmän yritykset tietävät Helsingin tarjoamista mahdollisuuksista ja palveluista yrittäjille, sitä todennäköisemmin he myös suosittelevat Helsinkiä muille alan yrityksille.” yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen kertoo.

Kolmen vuoden aikana yritysten tietoisuus yritysluotsitoiminnasta on kasvanut. Yritysluotsit tarjoavat tehokkaan ja suoran tiedonvälityksen kanavan, eräänlaisen kuuman linjan, kaupungin ja yritysten välille. Jukka-Pekka Tolvanen kehottaa yrityksiä ottamaan rohkeasti yhteyttä yritysluotseihin myös tulevaisuudessa:

“Yritysluotseja voi lähestyä vapaasti ja matalalla kynnyksellä, jos kaipaa neuvoja esimerkiksi kaupungin palveluihin tai verkostoitumiseen liittyen. Kannattaa myös avoimesti kertoa kehittämisideoita. Vuorovaikutus lisää ymmärrystä puolin ja toisin.”

Helsingin yritysluotsit ovat täällä yrityksiä ja yrittäjiä varten. Tavoitat yritysluotsit helpoiten sähköpostitse osoitteesta: yritysluotsit@hel.fi.

Stadiluotseista saat puolestaan lisätietoa täältä.

Uutisen kuvassa ovat Helsingin kaupungin yritysluotsit. Heidi Lihrin erityisvastuualueena on työvoima, kasvatus ja koulutus. Jukka-Pekka Tolvanen vastaa erityisesti ravintola-, kulttuuri- sekä vapaa-ajan toimijoista. Suvi Tuiskusen tehtävää maankäyttöön ja lupa-asioihin erikoistuneena yritysluotsina hoitaa tällä hetkellä Robin Easton. Kuva: Sakari Röyskö

Lisää uutisia

Yritysneuvojat tukevat aloittelevia yrittäjiä

Helsingin kaupungin yritysneuvontatiimi palvelee sekä yrittäjiksi lähteviä että toimintansa alkuvaiheessa olevia yrityksiä. Tavoitteena on synnyttää kaupunkiin uutta, kannattavaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Yritysneuvonta on aina yrittäjän puolella Yrittäjäksi...

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeissämme tarjoamme sinulle kattavan paketin niin yrittäjyydestä, Helsingin startup-kentän viimeisimmät kuulumiset kuin erilaisista tapahtumista ja koulutuksista, joiden avulla yrityksesi menestyy.

Kiinnostuksen kohteet

Kiitos tilauksesta!

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Subscribe to the newsletter

Our newsletters will provide you with comprehensive information on entrepreneurship, the latest updates from the startup scene in Helsinki and different events and training opportunities that will help your business thrive.

Interests

Thank you!

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Tilaa uutiskirjeemme

Uutiskirjeissämme tarjoamme sinulle kattavan paketin Helsingin startup-kentän viimeisimmistä kuulumisista sekä erilaisista tapahtumista ja koulutuksista.

Kiinnostuksen kohteet

Kiitos tilauksesta!

Three people with laptops in their arms, sitting on the stairs.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Våra nyhetsbrev kommer att ge dig omfattande information om entreprenörskap, de senaste uppdateringarna från startscenen i Helsingfors och olika evenemang och utbildningsmöjligheter som hjälper ditt företag att frodas.

Tack så mycket!