Ohjeet yksinyrittäjien toimintatuen hakemiseen

Yksinyrittäjien toimintatuki on 2000 euron arvoinen kertakorvaus yksinyrittäjälle yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjän toimintatuen hakuaika on päättynyt 30.9.2020 klo 23:59.

Ohje muilla kielillä
Read instructions in English here.
Läs anvisningar på svenska här.

Kuka voi hakea?

Yksinyrittäjän määritelmä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä (ilman Y-tunnusta). Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelanceyrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjien toimintatuen ehdot
 • Yksinyrittäjä on päätoiminen, eli hän on joko YEL-rekisterissä tai hänellä on viime vuodelta yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa, ja toiminta on ollut viime vuonna kannattavaa.
 • Jos yksinyrittäjä on aloittanut yritystoiminnan vasta alle puoli vuotta sitten, tulee hänen todistaa, että tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen vuoksi, ts. yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyessä lähes samalla tasolla.
 • Tuki on harkinnanvarainen, ja sitä ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.
 • Tukea myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, tukea myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 • 2000 euron tuki myönnetään vain kerran.
 • Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.
 • Tukea voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Tuki on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, esim. tilat, laitteet, kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin.
 • Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.
 • Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille jo avatun tilapäisen työttömyystuen kanssa. Lisätietoja TE-palveluiden verkkosivuilla. Tuet eivät vaikuta toisiinsa.
 • Mikäli olet saanut tukea Business Finlandilta tai ELY-keskukselta korona-tilanteesta johtuen, et voi saada yksinyrittäjän toimintatukea.
 • Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, voit hakea ELY-keskuksen kehittämisrahoitusta.
 • Lisää tietoa kuntatuesta löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivulta


Toimi näin:

Kuvalliset ohjeet yritystuen hakemiseksi (pdf)


1. Tarkista ensin yrityksesi kotipaikka YTJ – Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Voit hakea tukea Helsingin kaupungilta, mikäli yrityksesi kotipaikkana YTJ-rekisterissä on Helsinki. Jos olet kevyt- tai freelancer-yrittäjä, voit hakea tukea Helsingin kaupungilta, jos Helsinki on kotikuntasi.

2. Hakemukseen tarvittavat perustiedot:
 • Y-tunnus (mikäli Y-tunnus puuttuu, yrittäjän henkilötunnus)
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen kotipaikka YTJ:n mukaan
 • Yhteyshenkilö/Yrittäjän nimi
 • Yrittäjän henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • YEL-vakuutusnumero
 • Yrityksen osoite
 • Pankkiyhteys, IBAN
 • Yritystoiminnan aloitusajankohta

3. Yritystoiminnan kuvaus
 • Päätoimiala (TOL-luokitus) Huom! TOL-luokat 01-03 eivät kuulu tuen piiriin.
 • Päätuotteet ja –palvelut
 • Merkittävimmät asiakkaat/asiakaskohderyhmät

4. Tukeen oikeuttavien tietojen vahvistaminen 

(Hakemuksen liitteeksi tarvittavat todistukset, kts. kohta 7)

 • Päätoimisesta yrittäjyydestä
 • Yritystoiminnan kannattavuudesta ennen koronaepidemiaa
 • Koronaepidemian vaikutuksesta heikentävästi yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen = vähintään 30% lasku liikevaihdosta

5. De Minimis -tuet

Selvitys mahdollisista aiemmin myönnetyistä De Minimis -tuista. Huomioi, että mahdollinen starttiraha on myös de minimis-tukea.

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. Lisätietoja Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.


6. Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi, miten yrittäjä aikoo käyttää tuen

Vapaamuotoinen selvitys yrittäjän suunnitelmista käyttää tuki, esimerkiksi luettelo kustannuksista, joita voivat olla muun muassa tilat, laitteet, kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän palkka ei ole hyväksyttävä kulu.


7. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet jo etukäteen
 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista vuodelta 2020 sen todentamiseksi, että taloudellinen tilanne on heikentynyt.  Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia.
 • Verovelkatodistus (enintään 3kk vanha) todistamaan, että verot on maksettu.
 • Taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronatilannetta olleelle yrittäjälle ei avustusta voida myöntää. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.
 • Katso lisää: Verovelkatodistus tai verovelan maksusuunnitelma ja maksujärjestelyn hakeminen.

Liitteet tulee toimittaa pdf-muodossa. Liitetiedoston suurin sallittu koko on 2 megatavua (Mt).

Puutteellisesti täytetty hakemus estää hakemuksen nopean käsittelyn. Ole hyvä ja tarkasta, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet mukana ennen kuin lähetät hakemuksen.


8. Hakemus

Hakuaika on päättynyt 30.9.2020 klo 23:59 asti

Huom! Hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi itse täydentää hakemustasi ennen kuin käsittelijä lähettää sinulle asiasta pyynnön viestillä asiointi.hel.fi-palvelussa. Kaikki hakemuksesi käsittelyyn liittyvä asiointi tapahtuu asiointi.hel.fi-palvelussa.

Esimerkiksi, jos käsittelijä pyytää sinua lähettämään uusia liitteitä, voit lisätä liitteet ainoastaan asiointi.hel.fi-palvelussa. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja päätöksestä lähetetään hakijalle tiedoksianto. Yksinyrittäjän toimintatuen myönteisen päätöksen saapumisesta maksu näkyy vastaanottajalla yleensä 2-4 arkipäivän kuluessa.

Suosittelemme sähköisen hakulomakkeen (asiointi.hel.fi) käyttämistä. Mikäli et voi käyttää sähköistä hakulomaketta, voit ladata hakulomakkeen tästä. Hakijan on tuotava paperinen hakemus liitteineen henkilökohtaisesti osoitteeseen NewCo Helsinki, Ensi linja 1, Helsinki tiistaisin tai torstaisin klo 10-11. Hakijan henkilöllisyys tarkistetaan, joten ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi. 

Usein kysytyt kysymykset

Katso usein kysytyt kysymykset tästä.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tuen hakemiseen tai yleisesti tukeen liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse yrittajatuki@hel.fi. Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9-11 numerossa +358 (09) 310 36360.