Usein kysytyt kysymykset yksinyrittäjien toimintatuesta koronavirustilanteessa

TEM ja Kuntaliitto ovat yhdessä avanneet asetuksen tavoitetta sekä täsmentäneet ohjeistusta, voit katsoa myös heidän kysymyksiä ja vastauksia -osion

Helsingin kaupungin ohjeet tuen hakemiseen löytyvät täältä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ja kenelle?

Mitä jos yrityksessä on useita yrittäjiä mutta ei yhtään työntekijää?
Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.
Mistä yksinyrittäjä voi hakea tukea?
Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.
Mille toimialoille tukea myönnetään?
Päätoimiala (TOL-luokitus) Huom! TOL-luokat 01-03 eivät kuulu tuen piiriin
Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa on ja mihin sitä voi käyttää?
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.
Taksiautoilijan suurimmat menot ovat auton kulut sekä autolainan lyhennys. Voiko tukea käyttää autolainan lyhennykseen?
Kyllä voi, koska se on yrityksen toimintaan liittyvä kulu ja auton on tärkein työväline taksiautoilijalle. Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.
Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja ainoa yel-vakuutettu?
Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.
Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä?
Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
Entä jos ei työllisty missään yrityksessään päätoimisesti, mutta kun kaikissa yrityksissä tehty työ lasketaan yhteen, niin on esimerkiksi YEL-vakuuttamisvelvollinen ja hyvinkin päätoiminen yrittäjä?
Yrittäjä voi hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta, mutta ei kaikkien yritysten osalta.
Katsotaanko työvoima tällä hetkellä vai joltain tietyltä ajanjaksolta? Entä jos on työllistänyt toisinaan esimerkiksi 1–2 henkilöä, mutta juuri nyt on yksinyrittäjä?
Hakijan täytyy olla hakuhetkellä päätoiminen yksinyrittäjä. Jos hän on hakuhetkellä irtisanonut työntekijänsä, hänet katsotaan päätoimiseksi yksinyrittäjäksi. Jos yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä, häntä ei katsota päätoimiseksi yksinyrittäjäksi.
Voiko kevytyrittäjä/freelancer hakea tukea?
Ilman y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä/freelancer hakee tukea omasta kotikunnastaan.

Tuen päällekkäisyys muiden tukien kanssa

Onko tuki veronalaista?
Yksinyrittäjätuki on saajalleen veronalaista tukea. Kunnat ilmoittavat tuen suoraan verottajalle.
Tuen päällekkäisyys Business Finlandin ja ELY:jen rahoituksen kanssa?
Yrityksille korona-tilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Business Finland. Mikäli yksinyrittäjä on saanut aiemmin muuhun kuin korona-tilanteeseen tarkoitettua tukea, tukiharkinta tehdään normaalisti mm. de minimis -säädökset huomioon ottaen. Jos olet saanut Business Finlandin tai Ely-keskuksen tukea vuonna 2020 muuhun tarkoitukseen, kuin liiketoiminnan häiriötilanteisiin, liitä hakemukseen selvitys mihin tarkoitukseen tuki on myönnetty (kopio tukipäätöksestä).
Voiko yrittäjä saada sekä starttirahaa että yksinyrittäjän tukea?
Starttiraha ei ole päällekkäinen tuki yksinyrittäjän tuen kanssa, sillä starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää. Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yritystoimintaan hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin.  Yrittäjä voi siis saada sekä starttirahaa että yksinyrittäjän tukea.
Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa?
Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän toimintatukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
Pitääkö yrittäjän raportoida jotenkin, mihin tuen tulee käyttämään?
Ei pidä.

Hakemuksen tekeminen ja käsittely

Kauanko käsittely kestää?
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja päätöksestä ilmoitetaan sähköpostilla. Teemme parhaamme ja hakemuksia käsitellään myös viikonloppuisin.

Kun hakemuksesi otetaan käsittelyyn on käsittelijä sinuun tarvittaessa yhteydessä ja pyytää lisäselvityksiä. Hakemukseen liittyvää viestintä tapahtuu asiointi.hel.fi -sivuston kautta.

Kun hakemuksessa on kaikki tarvittava tieto päätöksentekoa varten, hakemus lähetetään asiatarkastukseen ja päättäjälle päätöksentekoa varten. Päätöksestä lähetetään tiedoksianto hakijalle.

Kauanko kestää, että rahan saa tilille?
Yksinyrittäjän toimintatuen myönteisen päätöksen jälkeen tuki laitetaan maksuun 2–4 arkipäivän kuluessa.
Voiko hakemusta päivittää? Liitteet unohtuneet tai väärät, lisääminen ei onnistunut.
Hakemuksen lähettämisen jälkeen et voi itse täydentää hakemustasi ennen kuin käsittelijä lähettää sinulle asiasta pyynnön viestillä asiointi.hel.fi-palvelussa. Kaikki hakemuksesi käsittelyyn liittyvä asiointi tapahtuu asiointi.hel.fi-palvelussa.

Esimerkiksi, jos käsittelijä pyytää sinua lähettämään uusia liitteitä, voit lisätä liitteet ainoastaan asiointi.hel.fi-palvelussa. Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse.

Voinko liittää sähköiseen/asiointi.hel.fi kautta tehtyyn hakemukseeni liitteitä paperisena/sähköpostilla?
Valitettavasti et voi. Asiointi.hel.fi-palvelun kautta tehtyyn sähköiseen hakemukseen voi toimittaa liitteitä vain sähköisesti palvelun kautta. Jos sähköinen hakeminen ei jostain syystä onnistu, voit tehdä hakemuksen paperisena. Paperinen hakemus on tuotava henkilökohtaisesti liitteineen NewCo Helsinkiin, katso tarkemmat ohjeet täältä.
Toiminimellä ei tarvitse olla yritystiliä, hakemuksessa kuitenkin pyydetään vakuuttamaan, että annettu pankkitili on yrityksen virallinen pankkitili. Estääkö yksityistilin käyttö yritystoimintaan tuen saamisen?
Ei estä. Toiminimellä se voi olla hakijan henkilökohtainen tili kuten yrittäjätoiminnassakin.
Yrityksellä on verovelkaa, jolle on haettu maksujärjestelyä maaliskuussa. Verohallinto ei ole vieläkään käsitellyt maksujärjestelypyyntöä. Voiko hakemuksen laittaa vireille ennen kuin maksujärjestely on hyväksytty?
Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.
Useampi yrittäjä irtisanoi YEL-vakuutuksensa heti kun ilmeni että liiketoiminta loppuu/jää tauolle. Voiko irtisanottu YEL olla este tuen saamiselle, jos liiketoiminta muuten täyttää ehdot?
Ei ole este, sillä yrittäjä voi osoittaa päätoimisuutensa myös muulla tavoin. Päätoimisen yrittäjyyden tarkistukseen riittää, jos hakemuksesta löytyy YEL-vakuutuksen numero tai hakijan tulee esittää minimissään 20 000 euron laskutus vuositasolla. Avustusta voidaan siis myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.
Hakemuksen sivulla 2 on pakollinen kenttä ”Yritysmuoto”. Kentän valikossa ei löydy Freelance-muotoa. Miten kentän saa täytettyä?
Valikossa on esimerkiksi kevytyrittäjä, jota voisitte käyttää.
Hakemus herjaa sivulla 6 kohdassa verovelkatodistus (liite). Minulla ei ole verovelkaa. Pitääkö minun kuitenkin pyytää verovirastolta tästä todistus?
Kyllä. Virallinen verovelkatodistus/todistus verojen maksamisesta (enintään 3kk vanha) vaaditaan todistamaan, että verot on maksettu. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.
Montako tiliotetta pitää liittää ja mistä lähtien tilitiedot tulisi näkyä?
Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista kuukausittain sen todentamiseksi, että taloudellinen tilanne on heikentynyt.  Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Monessa tapauksessa kannattaa odottaa maalis- tai huhtikuun kirjanpidon valmistumista.

Muut kysymykset

Voidaanko YEL-vakuutusmaksu laskea mukaan kiinteisiin kuluihin, johon tukea haetaan?
Mikäli kyseessä on jatkuva vakuutus, kuuluu se tuen piiriin.