Hyödyllisiä linkkejä yrityksen perustamiseen

08/28/2017

Yrityksen perustamisen prosessissa hyödyllisiä linkkejä.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ)

Yrityksen perustamisilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Yritys saa yksilöllisen yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen. Tuotteita, palveluita tai omaa työtään myyvien yrittäjien ja yritysten tulee ilmoittautua myös ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Viralliset ilmoitukset

Yrityksen tai yhteisön perustamisesta sekä toiminnan aikana tapahtuvista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta pitää ilmoittaa PRH:een ja Verohallintoon. Voit tehdä osan yrityksen ja yhteisön toimintaan liittyvistä ilmoituksista sähköisesti. Osa ilmoituksista pitää kuitenkin toistaiseksi tehdä paperilomakkeella.

Patentti- ja rekisterihallitus
Lainat

Lainaa voi hakea pankeilta ja valtion omistavalta Finnveralta. Finnvera myöntää myös lainatakauksia ja vientitakauksia.

Verotus

Yritysneuvojamme opastavat sinua verotukseen liittyvissä asioissa. Tutustu myös Veroviraston sivuihin.

Kirjanpito

Kirjanpitolain mukaan kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpito kannattaa yleensä ulkoistaa tilitoimistoille. Tilitoimistot ovat lakisääteisen kirjanpidon, arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen asiantuntijoita.Voit saada apua myös palkanlaskennassa ja palkkakirjanpidon hoitamisessa sekä kassavirran suunnittelussa.

Verkkotunnuksen hankkiminen

Voit rekisteröidä verkkotunnuksen yrityksellesi alla olevan linkin kautta. Tunnuksen eitarvitse olla sama kuin yrityksen nimi, vaan se voi olla esimerkiksi nimen osatai lyhenne – mielellään lyhyt ja helposti muistettava.

Rektrytointiasiat

Helsinki-lisä – mahdollisuus rekrytoinnin avuksi.

Helsingin kaupunki kannustaa rahallisesti helsinkiläisiä tai Helsingin työssäkäyntialueella olevassa toimipisteessä toimivia työnantajia tarjoamaan työtä työttömille helsinkiläisille. Yritykset voivat hakea Helsingin kaupungin elinkeino-osaston myöntämää Helsinki-lisää. Tuki on aina harkinnanvarainen. Helsinki-lisä koostuu kahdesta tuesta eli Rekrytointituesta ja Työllistämistuesta. Lisäksi Helsinki-lisätukijakson jälkeen on haettavissa erillinen rekrytointipalkkio.

Yritys voi hakea Helsinki-lisää esimerkiksi rekrytointitukena ja –palkkiona. Jos yrityksellä on mahdollisuus palkata alle 29 –vuotias helsinkiläinen työtön henkilö työsuhteeseen 1-10 kuukaudeksi, voi yritys hakea rekrytointitukena 500 € x 1-10 kk. Rekrytointitukijakson jälkeen työnantaja voi hakea rekrytointipalkkiota 1500€, kun työsuhde on jatkunut 6 kk. Lisätietoja löydät alla olevien linkkien kautta.

Tässä muutamia vaihtoehtoja rekrytoinnin avuksi:
Helsinki-lisä
Työkokeilu
Palkkatuki
Oppisopimuskoulutus