AFFÄRSVERKSAMHETSPLANEN

01/10/2018

Affärsverksamhetsplanen beskriver hur affärsidén i praktiken ska genomföras. Affärsverksamhetsplanen är ett verktyg för företagaren för planering av affärsverksamheten. Den fungerar även som grund för den personliga företagsrådgivningen. Du behöver affärsverksamhetsplanen även [bl.a.pois] då du ansöker om startpeng, finansiering och till exempel lokaler.

 

Vi rekommenderar att du använder verktyget www.liiketoimintasuunnitelma.com som har videor och frågor som stöder dig [med] att göra upp din egen affärsverksamhetsplan.

I affärsverksamhetsplanens skriftliga del berättar du ditt företags historia: du svarar på frågorna vad, för vem och hur. I finansierings-, lönsamhets- och säljdelarna gör du de kalkyler som behövs.

 

Under företagsrådgivningen går du tillsammans med rådgivaren detaljerat igenom din preliminära affärsverksamhetsplan, så kom alltså ihåg att ta användarnamnet och lösenordet med dig till rådgivningen!