Affärsverksamhetsplanen

Affärsverksamhetsplanen beskriver hur affärsidén i praktiken ska genomföras. Affärsverksamhetsplanen är ett verktyg för företagaren för planering av affärsverksamheten. Den fungerar även som grund för den personliga företagsrådgivningen. Du behöver affärsverksamhetsplanen även [bl.a.pois] då du ansöker om startpeng, finansiering och till exempel lokaler.

I affärsverksamhetsplanens skriftliga del berättar du ditt företags historia: du svarar på frågorna vad, för vem och hur. I finansierings-, lönsamhets- och säljdelarna gör du de kalkyler som behövs.

Under företagsrådgivningen går du tillsammans med rådgivaren detaljerat igenom din preliminära affärsverksamhetsplan.