Business Helsinki ger råd åt entreprenörer i coronasituationen

Banner av Regional coronahjälp för företagare

Företagsrådgivarna vid Business Helsinki hjälper

Företags- och startup-rådgivning utförs tillsvidare vid Business Helsinki även via fjärranslutning. Om du vill boka tid för företagsrådgivning (45 eller 90min), kan du ringa numret +358 (09) 310 36360 vardagar kl. 9–11 eller fylla i en tidsbokningblankett här. Kontaktuppgifter för övriga tider: yrityshelsinki@hel.fi eller startup@hel.fi.

Coronavirus info in other langueges:
Read coronavirus info in English here.
Koroonainfo lühidalt eesti keeles
Краткая информация о коронa ситуации

Koronainfo arabiaksi.

Våra företagsrådgivare listade nyttiga länkar och tjänster, som entreprenörerna erbjuds till stöd för coronaläget:

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen informerar om stadens nya beslut och rekommendationer gällande coronaläget. Borgmästarens information finns tillgänglig på Helsingforskanalen: www.helsinkikanava.fi/sv och på Facebook. Helsingfors publicerar även aktuell information om coronaläget på sin webbplats www.hel.fi/helsinki/corona-sv.

Helsingfors stad erbjuder mångsidiga sysselsättningstjänster för jobbsökande i Helsingfors och stöder arbetsgivarna i Helsingforsområdet att sysselsätta arbetslösa vid sidan av Nylands TE-tjänster.

Baner av Företagarna i Finlands webbplats vid namnet Kaikki koronasta yrittäjälleFöretagarna i Finland upprätthåller en omfattand webbplats (på finska) vid namnet Kaikki koronasta yrittäjälle.

Företagarna i Finland har även en stödgrupp på Facebook som heter #ostapieneltä.

Utöver kamratstöd får småföretagarna i gruppen stöd av den juridiska rådslagaren och terapeuten vid Företagarna i Finland. Entreprenörernas juridiska rådgivare besvarar frågor på vardagar kl. 15–20. Under coronaveckorna modereras gruppen tre timmar per dag av en psykoterapeut.

Finlands Näringsliv (EK) rekommenderar att företagen förbereder sig på en omfattande spridning av coronaviruset och har bland annat sammanställt en rumstavla om förberedelser för detta på sin webbplats (på finska).

Nätverket för företagsmentorer i Finland erbjuder företagen i huvudstadsregionen avgiftsfritt stöd (på finska) för att klargöra den ekonomiska situationen.

Myndigheternas webbplatser

Patent- och registerstyrelsen har meddelat att kundbesökstjänsten vid PRH tillsvidare stängs, de elektroniska tjänsterna fungerar normalt. Kundtjänstens telefonnummer är 029 509 5050 (öppen må-fr kl. 9.00–15.00), och den elektroniska ärende- och informationshanteringen finns på prh.fi/sv, under ”E-tjänster”.

Skatteförvaltningen har på sin webbplats publicerat nyheter om coronaläget som uppdateras. Hittills har man berättat bland annat om att man kan ansöka om tilläggstid för företagets skattedeklaration och att man kan avstå från att uppbära förseningsavgift för deklarationen på grund av en särskild orsak.

Finansministeriet har sammanställt frågor och svar om coronavirusets verkningar på sitt ansvarsområde.

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt  anvisningar till anställda och arbetsgivare om förberedelser för coronavirusepidemin.

Ekonomi och finansiering

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen råder och hjälper entreprenörer med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter till ett normalt samtalspris. Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen betjänar under vardagar kl. 9–16 på finska, svenska och engelska på numret +358 29 502 4880.

Kostnadsstöd: Företagens kostnadsstöd som ansöks från Statskontoret är avsett för företag, vilkas omsättning på grund av coronapandemin har sjunkit och vilka på grund av detta har svårigheter med att klara av fasta kostnader och lönekostnader. Enligt styrelsens linjedragningar bedöms stödbehovet och summan på basis av omsättningens plötsliga förlust som orsakats av coronaepidemin. Kostnadsstödets femte ansökningsomgång slutade den 18.2.2022 kl. 16.15. Stödet täcker för kostnader som uppstått 1.6.–30.9.2021.

Finnvera har sammanställt information om hur ett företag kan agera under ekonomiska svårigheter som orsakats av coronaviruset och hur Finnveras finansiering kan användas. Mer information om Finnveras tjänster finns under undantagstillstånd.

Tasekirjailijat ry sammanställde information (på finska) om hur man klarar av de ekonomiska utmaningarna som orsakats av coronaviruset.

Företagssanering kan rädda företagets funktionsförmåga. Läs artikeln (på finska) som skrivits av Asianajotoimisto Lindblad & Co.

Entreprenörens utkomstskydd för arbetslösa

Entreprenörerna fick temporärt arbetsmarknadsstöd för plötsligt och överraskande försvagad efterfrågan som orsakats av coronavirusepidemin. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft 8.4.2020 och giltighetstiden har förlängts till 30.11.2021. Läs arbets- och näringsministeriets frågor och svar om entreprenörernas rätt till utkomstskydd.

Företagarkassan (fd. Arbetslöshetskassan för företagare i Finland SYT) berättar hur man bör gå till väga (på finska), om entreprenören hamnar i karantän eller insjuknar, samt när och i hurdan situation (på finska) kassan kan betala dagpenning.