Expertnätverket

10.1.2018

En god affärsidé behöver erfarenhet och kunnande som stöd. Den nya företagaren får stöd i vårt omfattande expertnätverk, som består av medlemmar i Helsingin Uusyrityskeskus ry.

Under företagsrådgivningen ger rådgivaren dig vid behov en remiss till en expert. Den första kontakten med en expert är kostnadsfri. Efter det kommer du överens med experten om eventuell fortsättning och pris.

 

Utnyttja även dina egna nätverk, lär känna andra företagare och leta efter information i nätverket.

Här är listan om våra Expertnätverket!