Företagsrådgivning

Efter att du har deltagit i infotillfället och skickat in affärsverksamhetsplanen till vår kundtjänst på adressen yrityshelsinki@hel.fi, kan du boka tid till företagsrådgivaren per telefon 09-310 36360.

(Om du får förhinder ska du avboka tiden helst två vardagar innan den överenskomna tiden.)

Det är bra att reservera 1–2 timmar för rådgivningen. Våra rådgivare tar normalt emot kunder vardagar kl. 9.30 på morgnarna och 13.00 på eftermiddagarna.

Företagsrådgivningen är konfidentiell. Våra företagsrådgivare har företagarerfarenheter och känner affärslivet, så du får praktiska råd som stöd för grundandet av företaget och du får hjälp med att utveckla företagsverksamheten.

Under företagsrådgivningen

  • kartläggs ditt utgångsläge
  • dina kompetensstyrkor och motivationen för att grunda företag
  • går man igenom den på förhand ifyllda preliminära affärsverksamhetsplanen och kalkylerna
  • bedöms verksamhetens lönsamhet och behovet av finansiering av starten
  • utreds eventuella finansieringskällor
  • bedöms den lämpligaste företagsformen

Dessutom behandlas även följande från fall till fall: hur marknadsföringen går till samt försäkrings- och skattefrågor. Rådgivaren ger dig även anvisningar i hur du söker startpeng hos arbets- och näringsbyrån. Obs. Om du ansöker om startpeng kan du börja företagsverksamheten först då du har fått beslut om startpeng.

Du kan fortsätta med rådgivningen enligt behov och situation. Kontakta vår kundtjänst om du behöver ett till möte eller kom överens om det tillsammans med rådgivaren under den första träffen.

Vid behov styr företagsrådgivaren dig vidare till olika experter inom vårt medlemsnätverk. Det första mötet med den sakkunniga (cirka 1 timme) är kostnadsfritt och sedan kommer ni överens om en eventuell fortsättning tillsammans med den sakkunniga.

Du är välkommen till rådgivningen även efter att du har grundat ett företag. Dessutom kan du delta i våra utbildningar och andra evenemang riktade till nya och befintliga företagare.

Vi erbjuder även tjänsten Startti Plus för företagare som redan startat sin verksamhet (ca 2–4 mån.).