Om oss

Mission

NewCo Helsinkis mission är att öka antalet företagare i Helsingforsområdet genom att erbjuda tjänster åt företagare både vid grundandet av företaget och under tillväxtfasen.

Strategi

Vi hjälper Helsingforsborna bli företagare.
Vår verksamhet stöder målen för Helsingfors stads näringslivsavdelning och vår verksamhetsmodell baserar sig på samarbete med den privata sektorn.

Vision

Helsingfors är ett centrum för internationellt entreprenörskap. Vi stöder lokalt företagande.

NewCo Helsinki i nyckeltal

NewCo Helsinki inledde sin verksamhet 1992 och NewCo Helsinkis marknadsföringsteam har varit verksamt sedan 2014.

Fler än 20 000 företag har grundats via våra tjänster sedan 1992.

Fler än 1 000 företag har grundats via våra tjänster ifjol.

Fler än 80 % av de företag som grundats via våra tjänster finns kvar ännu fem år efter grundandet.

Vi ordnar fler än 200 evenemang årligen.

Personal

Tommo Koivusalo

Tommo Koivusalo

Email: tommo.koivusalo@hel.fi

Toivo Utso

Toivo Utso

Email: toivo.utso@hel.fi

Valentin Babitzin

Valentin Babitzin

Email: valentin.babitzin@hel.fi

Elie El-Khouri

Elie El-Khouri

Email: elie.el-khouri@hel.fi

Eveliina Heinonen

Eveliina Heinonen

Email: eveliina.heinonen@hel.fi

Hannele Kostiainen

Hannele Kostiainen

Email: hannele.kostiainen@hel.fi

Timo Suokas

Timo Suokas

Email: timo.suokas@hel.fi

Roger Törnblom

Roger Törnblom

Email: roger.tornblom@hel.fi

Heli Vuoksimaa

Heli Vuoksimaa

Email: heli.vuoksimaa@hel.fi

Joni Lehto

Joni Lehto

Email: joni.lehto@hel.fi

Gian-Luca Cioletti

Gian-Luca Cioletti

Email: gianluca.cioletti@hel.fi

Touko Kontro

Touko Kontro

Email: touko.kontro@hel.fi

Christian Lardot

Christian Lardot

Email: christian.lardot@hel.fi

Ari Seppänen

Ari Seppänen

Email: ari.seppanen@hel.fi

Timo Helenius

Timo Helenius

Email: timo.helenius@hel.fi

Henrik Keinonen

Henrik Keinonen

Email: henrik.keinonen@hel.fi

Lauri Määttänen

Lauri Määttänen

Email: lauri.maattanen@hel.fi

Laura Kylliäinen

Laura Kylliäinen

Email: laura.kylliainen@hel.fi

Soile Pietilä

Soile Pietilä

Email: soile.pietila@hel.fi

Qiongfang Zheng

Qiongfang Zheng

Email: qiongfang.zheng@hel.fi

Liisa Mallat

Liisa Mallat

Email: liisa.mallat@hel.fi

Genevieve Tong

Genevieve Tong

Email: genevieve.tong@hel.fi

Maiju Laukkanen

Maiju Laukkanen

Email: maiju.laukkanen@hel.fi

Elisa Kouvonen

Elisa Kouvonen

Email: elisa.kouvonen@hel.fi

Juhani Ålander

Juhani Ålander

Email: juhani.alander@hel.fi

Jorma Nordlin

Jorma Nordlin

Email: jorma.nordlin@hel.fi

Teemu Polo

Teemu Polo

Email: teemu.polo@hel.fi

Hanne Grönlund

Hanne Grönlund

Email: hanne.gronlund@hel.fi

Sanna Naumanen

Sanna Naumanen

Email: sanna.naumanen@hel.fi

Tuulia Rauhala-Kaltio

Tuulia Rauhala-Kaltio

Email: tuulia.rauhalakaltio@hel.fi