Om oss

Mission

NewCo Helsinkis mission är att öka antalet företagare i Helsingforsområdet genom att erbjuda tjänster åt företagare både vid grundandet av företaget och under tillväxtfasen.

Strategi

Vi hjälper Helsingforsborna bli företagare.
Vår verksamhet stöder målen för Helsingfors stads näringslivsavdelning och vår verksamhetsmodell baserar sig på samarbete med den privata sektorn.

Vision

Helsingfors är ett centrum för internationellt entreprenörskap. Vi stöder lokalt företagande.

NewCo Helsinki i nyckeltal

NewCo Helsinki inledde sin verksamhet 1992 och NewCo Helsinkis marknadsföringsteam har varit verksamt sedan 2014.

Fler än 20 000 företag har grundats via våra tjänster sedan 1992.

Fler än 1 000 företag har grundats via våra tjänster ifjol.

Fler än 80 % av de företag som grundats via våra tjänster finns kvar ännu fem år efter grundandet.

Vi ordnar fler än 200 evenemang årligen.

Personal

Tommo Koivusalo

Tommo Koivusalo

E-post: tommo.koivusalo@hel.fi

Toivo Utso

Toivo Utso

E-post: toivo.utso@hel.fi

Valentin Babitzin

Valentin Babitzin

E-post: valentin.babitzin@huk.fi

Elie El-Khouri

Elie El-Khouri

E-post: elie.el-khouri@hel.fi

Eveliina Heinonen

Eveliina Heinonen

E-post: eveliina.heinonen@hel.fi

Hannele Kostiainen

Hannele Kostiainen

E-post: hannele.kostiainen@hel.fi

Timo Suokas

Timo Suokas

E-post: timo.suokas@hel.fi

Roger Törnblom

Roger Törnblom

E-post: roger.tornblom@hel.fi

Heli Vuoksimaa

Heli Vuoksimaa

E-post: heli.vuoksimaa@hel.fi

Joni Lehto

Joni Lehto

E-post: joni.lehto@hel.fi

Gian-Luca Cioletti

Gian-Luca Cioletti

E-post: gianluca.cioletti@hel.fi

Touko Kontro

Touko Kontro

E-post: touko.kontro@hel.fi

Christian Lardot

Christian Lardot

E-post: christian.lardot@hel.fi

Ari Seppänen

Ari Seppänen

E-post: ari.seppanen@hel.fi

Timo Helenius

Timo Helenius

E-post: timo.helenius@hel.fi

Henrik Keinonen

Henrik Keinonen

E-post: henrik.keinonen@hel.fi

Lauri Määttänen

Lauri Määttänen

E-post: lauri.maattanen@hel.fi

Laura Kylliäinen

Laura Kylliäinen

E-post: laura.kylliainen@hel.fi

Soile Pietilä

Soile Pietilä

E-post: soile.pietila@hel.fi

Qiongfang Zheng

Qiongfang Zheng

E-post: qiongfang.zheng@hel.fi

Liisa Mallat

Liisa Mallat

E-post: liisa.mallat@hel.fi

Soile Vesala

Soile Vesala

E-post: soile.vesala@hel.fi

Elisa Kouvonen

Elisa Kouvonen

E-post: elisa.kouvonen@hel.fi

Jorma Nordlin

Jorma Nordlin

Projektplanerare

E-post: jorma.nordlin@hel.fi

Teemu Polo

Teemu Polo

E-post: teemu.polo@hel.fi

Hanne Grönlund

Hanne Grönlund

E-post: hanne.gronlund@hel.fi

Sanna Naumanen

Sanna Naumanen

E-post: sanna.naumanen@hel.fi

Tuulia Rauhala-Kaltio

Tuulia Rauhala-Kaltio

E-post: tuulia.rauhalakaltio@hel.fi