Information om oss

Vi bygger ett företagsamt Helsingfors

Vi skapar ny framgångsrik affärsverksamhet tillsammans med företagare och startups. Vi erbjuder konfidentiell företagsrådgivning för såväl grundande av företag, utveckling av affärsverksamhet i startskedet som även för växande startups och internationalisering.

Vi främjar den lokala företags- och startup-kulturen tillsammans med våra partner och samfund. Vi gör Helsingfors känt och lockar grundare av företag och startfasens finansierare från världen till Helsingfors.

Tillsammans med våra partner stödjer vi framgångsdugliga vertikaler/branscher som baser för en ny företagsverksamhet. Hos oss får du hjälp av 20 erfarna företagsrådgivare med olika kompetenser och bakgrunder.

NEWCO HELSINKI I SIFFROR

26 000

Med hjälp av våra tjänster har 26 000 företag grundats i Helsingfors.

1992

Vi har erbjudit personlig företagsrådgivning sedan 1992.

80%

80 % av företagen som grundats med hjälp av våra tjänster är vid liv ännu efter fem år.

20

Erfarna företagsrådgivare hjälper dig. Du instrueras av 20 företagsrådgivare med olika kompetens och bakgrund.

180

I fjol arrangerade vi totalt 180 utbildningar och tillställningar för de olika faserna på din entreprenörsstig.

1200

I fjol grundades 1200 nya företag i Helsingfors med hjälp av våra tjänster.

Mission

NewCo Helsinkis mission är att öka antalet framgångsrika företagare i Helsingforsområdet genom att erbjuda tjänster, som stöder såväl entreprenörer i början av sin karriär som företagaren under tillväxtfasen.

Strategi

Vi hjälper Helsingforsborna att bli företagare och stöder deras framgång med mångsidiga tjänster. Vår verksamhet stöder målen för Helsingfors stads näringslivsavdelning och vår verksamhetsmodell baserar sig på samarbete med den privata sektorn.

Vision

Med tanke på ny företagsverksamhet är Helsingfors en av världens mest fascinerande städer. Vi stöder lokalt företagande.

Företagsrådgivning

Toivo Utso

Service chief, företagsrådgivning
toivo.utso@hel.fi

Hannele Kostiainen

Företagsrådgivare
hannele.kostiainen@hel.fi

Elie El-Khouri

Företagsrådgivare
elie.el-khouri@hel.fi

Jarmo Hakkarainen

Företagsrådgivare
jarmo.hakkarainen@hel.fi

Eveliina Heinonen

Företagsrådgivare
eveliina.heinonen@hel.fi

Valdar Liive

Företagsrådgivare
valdar.liive@hel.fi

Anu Oksanen

Företagsrådgivare
anu.oksanen@hel.fi

Pia Partanen

Företagsrådgivare
pia.partanen@hel.fi

Timo Suokas

Företagsrådgivare
timo.suokas@hel.fi

Liisa Mallat

Planerare
liisa.mallat@hel.fi

Tillväxtföretagsteam

Timo Helenius

Head of Growth Services
timo.helenius@hel.fi

Gian-Luca Cioletti

Soft Landing Advisory for Foreign Startups, Business Advisory, Health Incubator Helsinki
gianluca.cioletti@hel.fi

Christian Lardot

Health and Wellbeing, Program Lead, Health Incubator Helsinki
christian.lardot@hel.fi

Joni Lehto

Smart & Clean
joni.lehto@hel.fi

Henrik Keinonen

XR & Blockchain
henrik.keinonen@hel.fi

Touko Kontro

Startup Business Advisory
touko.kontro@hel.fi

Teemu Seppälä

Soft Landing Advisory for Foreign Startup
teemu.seppala@hel.fi

Francis Tam

AI
francis.tam@hel.fi

Lauri Määttänen

Program Manager, Growth Services
lauri.maattanen@hel.fi

Mia-Stiina Heikkala

Education, Project Lead, Helsinki Education Hub
mia-stiina.heikkala@hel.fi

Miikka Neuvonen

Community Manager, Helsinki Education Hub
miikka.neuvonen@hel.fi

Ville Bengs

Communications & Marketing, Helsinki Education Hub
ville.bengs@hel.fi

Mikko Armila

NewCo Accelerator
mikko.armila@hel.fi

Jukka Hakola

NewCo Accelerator
jukka.hakola@hel.fi

Harri Hoivala

NewCo Accelerator
harri.hoivala@hel.fi

Eero Nikula

NewCo Accelerator
eero.nikula@hel.fi

Administration

Hanne Grönlund

Enhetssekreterare
hanne.gronlund@hel.fi

Sanna Naumanen

Byråsekreterare
sanna.naumanen@hel.fi

Markku Tapanimäki

Byråsekreterare
markku.tapanimaki@hel.fi

Marknadsföring

Klaus Kangaspunta

Marknadsföringschef
klaus.kangaspunta@hel.fi

Arsi Koskenranta

Marknadsassistent
arsi.koskenranta@hel.fi

Jari Palomäki

Evenemang
jari.palomaki@hel.fi

Helsingfors Nyföretagarcentral rf

Valentin Babitzin

VD, Startti Plus specialist,
HUK rf
valentin.babitzin@huk.fi

Helena Pekkarinen

Startti Plus specialist,
HUK rf
helena.pekkarinen@huk.fi

Malina Pursiainen

Startti Plus specialist,
HUK rf
malina.pursiainen@huk.fi