Välj en sida

Integritetspolicy

Om du ger oss dina personuppgifter, behandlar vi dem enligt registerbeskrivningen för registret gällande stöd- och rådgivningstjänster till företag samt turistrådgivning.

Registerbeskrivningen för stöd- och rådgivningstjänster till företag samt turistrådgivning (pdf)

Stadens alla registerbeskrivningar: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet

Policy för kakor

Information om kakor på webbplatsen Newcohelsinki.fi

Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra webbplatsens prestanda och innehåll. Med hjälp av kakor erbjuder vi en mer personlig användarupplevelse och kanaler för de sociala medierna.

Kakor

Kakor (cookies) är små textfiler som webbläsaren sparar på din dator eller mobila enhet då du besöker en webbplats. Termen ”kaka” omfattar på dessa sidor även andra motsvarande tekniker. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera. Kakor som inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kan också användas. De används bland annat för analys, uppföljning och marknadsföring, och avsaknaden av dem hindrar inte att nättjänsten fungerar. Sådana kakor kan användas med användarens samtycke.

En kaka kan sparas permanent på användarens enhet, varvid webbsidan kommer ihåg användaren när denna återvänder till sidan, även om webbläsaren stängts sedan det senaste besöket. Kakorna kan också vara sessionsspecifika, vilket innebär att de raderas efter att webbläsaren stängs.

Kakorna kan vara första partens kakor eller tredje parters kakor. Första partens kakor skapas av samma webbplats som användaren besöker. Tredje parters kakor skapas av en utomstående part.

För vilket ändamål samlas uppgifterna in?

På webbplatsen samlar vi automatiskt in nedan beskrivna uppgifter om besökarna. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelsen samt för statistisk uppföljning av antalet besökare. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående.

Vilka slags uppgifter samlas in om tjänstens användare?

På webbplatsen används cookies för att upprätthålla användarsessionen. Tekniska cookies varken samlar eller lagrar identifierande personuppgifter.

Användaren kan neka användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Att använda webbplatsen utan cookies kan dock påverka sidornas funktioner.

Uppgifterna som samlas in för besöksstatistik om tjänsten anonymiseras så att de inte kan kopplas till enskilda personer. Sådana uppgifter är:

• IP-adressen från vilken besökaren kommer till stadens webbplats
• tidpunkt
• vilka sidor användaren besökt i tjänsten
• typ av webbläsare
• regionala platsdata som inte kan användas för att identifiera användaren.

Förmedlas uppgifter från tjänsten till andra tjänster?

På webbplatsen finns responsformulär och information om deras dataskydd finns i anslutning till dem.

På sidorna kan det finnas innehåll som producerats av externa serviceleverantörer, till exempel inbäddade element från karttjänster eller sociala medier. Integritetsskyddet i dessa kanaler och tjänster åligger respektive ägaren.

Länkadresser till enskilda sidor kan delas på Facebook och Twitter med knappar som finns på sidorna. Med adresserna överförs inga personliga uppgifter till de sociala medierna.

Hur länge bevaras uppgifterna?

Vi bevarar uppgifterna som samlas in här endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra de ändamål som specificeras här. Uppgifterna som bevaras innehåller inga identifierande personuppgifter.