Startti Plus

10.1.2018

Företagare, behöver du ny drive i din affärsverksamhet?

Startti Plus är en avgiftsfri experttjänst som arbets- och näringsbyrån ordnar för sina kunder som redan varit företagare i en viss tid. Du gör tillsammans med din företagsrådgivare upp en konkret plan för att utveckla affärsverksamheten så att dina förutsättningar för en lönsam verksamhet och tillväxt är så goda som möjligt.

 

Välj NewCo Helsinkis Startti Plus-tjänst efter att du beviljats startpeng.
Du får hjälp med att effektivera din försäljning och stöd för dina marknadsföringskunskaper.

Vi erbjuder handledning och råd

  • för marknadsföringen
  • för att öka försäljningen

Ladda ner Startti Plus-broschyren

på finska StarttiPlus_FI
på engelska StarttiPlus_EN
på ryska StarttiPlus_RUS
på arabiska StarttipPlus_AR
på estniska StarttiPlus_ET