Välj en sida

Våra tjänster

Våra tjänster finns nu på hel.fi

Vi erbjuder konfidentiell företagsrådgivning för grundande av företag, utveckling av affärsverksamhet i startskedet och även till växande startups och internationalisering. Alla våra tjänster är konfidentiella och avgiftsfria.

Tjänster för att starta eget

Starta eget

Ta dina första steg mot företagande med hjälp av dessa anvisningar.

Läs mer på hel.fi

i
Företagsinfo

Företagsinfon fungerar som en dörr till våra tjänster. Vi ger nyttig information om företagande.

Läs mer på hel.fi

l
Affärsverksamhetsplanen

Affärsverksamhetsplanen fungerar som en vägkarta för dig vid planering av affärsverksamhet och då du verkar som företagare.

Läs mer på hel.fi

Företagsrådgivning

Under personliga möten ger vi råd i att grunda och utveckla företag.

Läs mer på hel.fi

Startpeng

Som stöd för företagaren i början av företagandet.

Läs mer på hel.fi

Nyttiga länkar

Vi hjälper företagare att hitta nödvändig information.

Läs mer på hel.fi

Utveckling av affärsverksamhet

Utveckling av affärsverksamhet

Vi hjälper företagare att utveckla affärsverksamhet.

Läs mer på hel.fi

Företagsrådgivning

Under personliga möten ger vi råd i att grunda och utveckla företag.

Läs mer på hel.fi

P
Startti plus

En tjänst som fortsättning på startpengen för att utöka affärsverksamheten.

Läs mer på hel.fi

Företagarens ekonomihjälp

En nationell tjänstehelhet för små och medelstora företagare och företag med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter.

Gå till Företagarens ekonomihjälp

Mentorskap

Företagsmentorn agerar som sparrare och samtalspartner.

Läs mer på hel.fi

Expertnätverket

En god affärsidé behöver erfarenhet och kunnande som stöd.

Läs mer på hel.fi

Nyttiga länkar

Vi hjälper företagare att hitta nödvändig information.

Läs mer på hel.fi

Tjänster för startups och ekosystemet

Startup-tjänster

Vi betjänar startup-företagen bland annat som ”dörröppnare” till det lokala startup-ekosystemet genom att möta startup-företagarnas behov med vårt omfattande nätverk samt startup-rådgivning.

Läs mer på hel.fi

Ekosystemtjänster

Vi känner inte varje aktör i världen men vi har en omfattande verksamhet och ett väldigt extensivt inhemskt och internationellt nätverk från Norden till Japan.

Läs mer på hel.fi

Business Helsinki Accelerator
Vi erbjuder långfristigt stöd och personlig coachning för startup-företag som är i ett tidigt skede

Läs mer på hel.fi

Health Incubator Helsinki

Omfattande inkubatorprogram för startups inom med.tech och life science sektorn.

Läs mer (på engelska)

Helsinki Education Hub
Vi främjar tillväxtföretag och ny affärsverksamhet inom sektorn för utbildningsteknologi och inlärning.

Läs mer (på finska)

Soft landing

Vi erbjuder ett servicepaket som hjälper utländska entreprenörer att komma igång med sin affärsverksamhet i Finland så smidigt som möjligt.

Läs mer på hel.fi (på engelska)

Testbed Helsinki

Delta i utvecklingen av nya produkter och tjänster genom att testa dem i en verklig användarmiljö i Helsingfors stad.

Läs mer

Startup-ekosystemet i Helsingfors

Bekanta dig med startup-ekosystemet i Helsingfors och hitta information om till exempel investeringar, företagens personal och investeringsmöjligheter.

Läs mer