Health Incubator Helsinki

Health Incubator Helsinki

Health Incubator Helsinki är ett omfattande inkubatorprogram för forskningsbaserade team och nystartade företag inom med.tech och life science sektorn. Inkubatorn, som startades i samarbete med Helsingfors stad och Helsingfors universitet och som genomförs i nära samarbete med Health Capital Helsinki, inledde sin verksamhet år 2020.

Inkubatorn erbjuder valda företag den infrastruktur och företagsrådgivning de behöver för att utveckla sina företag. Företagen får långsiktigt stöd (upp till tre år), inklusive individuellt mentorskap och skräddarsydd rådgivning. Vidare erbjuds värdefulla kontakter med investerare, hälsoexperter, innovativa företagare och rådgivare samt kontors- och samarbetsutrymmen. Inkubatorns tjänster är kostnadsfria för de nystartade företagen, med undantag för en låg avgift för kontorsutrymmen. Health Incubator Helsinki investerar ej i företagen som deltar i programmet.

Kolla in Health Incubator Helsinkis webbplats


Mer information om Health Incubator Helsinki:

Program Lead Christian Lardot, christian.lardot@hel.fi