Helsinki Startup Kit i samarbete med Slush Node

De bästa råden för ditt startup

Det unika ekosystemet för startup-företagen i Helsingfors har klarat sig utmärkt i de internationella jämförelserna. Utöver att bilda nätverk med andra aktörer, är det även lätt att hitta finansiering och erfaren arbetskraft till startups här. Atmosfären i Helsingfors är internationell och livskvaliteten hög.

Helsingfors stad har nu tillsammans med Slush utvecklat en ”startförpackning” för personer som verkar på distans och startups som utvecklar sin verksamhet. De värdefulla tipsen som ingår i förpackningen hjälper just dig och din startup att bli en del av detta särskilda ekosystem.

Helsingfors stads mål är att göra Helsingfors till en allt företagsvänligare verksamhetsmiljö, där företagsrutinerna är så smidiga som möjligt. Helsingfors erbjuder otaliga tjänster för startups, som strävar efter att bli framgångsrika, växa samt utvecklas.  Nedan ser du ett urval av de mest relevanta tjänsterna för att få igång verksamheten för ditt startup-företag och för att få det att växa – på distans.

Helsinki Startup Database

Helsingfors har anslutit sig till det internationella nätverket som samlar ihop ekosystemen för startup-företag. Nästan 2 000 startups, över 100 investerare, 30 000 arbetsplatser och 224 företag har samlats ihop i tjänsten som producerats i samarbete av Business Helsinki och Dealroom. I databasen finns även uppgifter om bland annat finansieringsrundor. Bekanta dig med vår databas.

Experimentella plattformer

Forum Virium Helsinki är Helsingfors stads innovationsbolag, som tillsammans med företag, högskolor, andra aktörer inom den offentliga sektorn och invånarna i Helsingfors utvecklar en fungerande stad. Forum Viriums mål är att göra Helsingfors till världens bäst fungerande ”smartstad”.

Via webbplatsen Testbed Helsinki hittar du omfattande med utvecklings- och experimentella möjligheter som Helsingfors stad erbjuder för nya produkter och tjänster.

Jätkäsaari Mobility Lab är en experimentell plattform för smart rörlighet i Helsingfors. Jätkäsaari Mobility Lab möjliggör test av nya smarta trafiklösningar i en verklig miljö.

HUS Testbed – Helsingfors universitetssjukhus (HUS) erbjuder medicinska teknologiföretag en möjlighet att utveckla och pröva sina produkter och tjänster i sjukhusmiljö.

Soft landing till Helsingfors

Business Helsinki erbjuder tillsammans med sina partners olika tjänster, genom vilka en smidig etablering till Helsingfors samt en möjlighet att bekanta sig med den nya miljön för affärsverksamhet garanteras. Business Helsinkis tjänster stöder grundandet och utökandet av företag, bildandet av nätverk samt stöder även företaget att bli hemmastatt i Helsingfors.

Helsinki Business Hub erbjuder tjänster för utländska företag, som överväger att inleda sin verksamhet i Helsingfors eller dess närområden.

Stödtjänsterna i The Spouse Program är avsedda för makar/makor som flyttat till Finland tillsammans med sin partner med anställning. The Spouse Program arrangerar bland annat möjligheter att bilda nätverk, handledning och evenemang.

Inkubatorer och acceleratorer

Helsingfors stad har introducerat en ny tjänst, NewCo Accelerator, vars uppgift är att erbjuda startups inkubator- och acceleratortjänster. Den huvudsakliga målgruppen är startups med hög tillväxtpotential som söker finansiering, men som på grund av den ekonomiska krisen, som orsakats av coronaviruspandemin, har svårigheter med att hitta lämpliga tjänsteleverantörer.

Information om övriga inkubatorer och acceleratorer finns nedan.

Aalto Startup Center

Aalto Startup Center erbjuder inkubator- och acceleratortjänster för nya startups.

Epicenter Helsinki

Epicenter Helsinki hjälper startups, storföretag och scaleup-tillväxtföretag att effektivera sin tillväxt.

Health Incubator Helsinki

Health Incubator Helsinki är ett tre år långt inkubatorprogram, som är avsett för forskningsbaserade startups inom sektorn för med.tech och life science.

Helsinki Business Hub

Helsinki Business Hub är ett näringsbolag inom Helsingforsregionen. Helsinki Business Hub hjälper utländska företag att grunda och utöka sin affärsverksamhet i Helsingfors och dess närområden.

Kiuas

Kiuas stöder via acceleratorprogram och webbtjänster startups, som är i en tidig fas.

Maria 01

Maria 01 är det ledande tillväxtcentret för startups i Norden. Där samarbetar kapitalinvesterare och övriga aktörer inom ekosystemet.

Turbiini

Turbiini erbjuder stödtjänster till startups som är i en tidig fas och verksamma inom Helsingforsregionen. Turbiini fungerar även som en intern accelerator för studerandenas företagsinnovationer i yrkeshögskolan Metropolia.

VTT Ventures

VTT Ventures är ett av de ledande forskningsinstituten i Europa. VTT hjälper forskare med kommersialiseringen av deep tech-innovationer. VTT LaunchPad är en inkubator som fokuserar sig på deep tech, där forskning, teknologi, mentorskap och investeringar förenas.

xEdu

xEdu är en accelerator som är riktad till EdTech-branschen, det vill säga, för startups inom den utbildningsteknologi.

Funding

Offentliga inhemska institutioner: Business Finland

Ängelfinansiering: FiBAN – Finnish Business Angels Network

Lånefinansiering: Finnvera, Nordea Startup, Fundu (crowdfunding)

Europeiska unionens stöd och annat: Kontakta oss: startup@hel.fi

Crowdfunding: InvesdorFunderbeamMesenaatti, SeedrsIndieGogo och Kickstarter

Startup-evenemang

Slush är ett av de ledande startup- och tech-evenemangen i världen, som samlar ihop startups och investerare under samma tak.

Arctic15 är ett evenemang för att bilda nätverk, med resultatinriktat fokus.

SHIFT för samman både beslutsfattare och innovationsaktörer för att utveckla ändamålsenlig affärsverksamhet.

Arbetsplatser

The Hub – De intressantaste och mest inspirerande startup-arbetsplatserna. The Hub är en avgiftsfri plattform för samfund, som är skräddarsydd för tillväxtföretagens behov.

Co-working-lokaler

Lokalerna för Co-working har grundats för att svara på både permanenta och tillfälliga behov för arbetslokaler. Ytterligare erbjuder de gemensamma utrymmena olika tjänster, från kaffe till materialutskrivning. Tilläggsinformation hittas på webbplatsen för Helsinki Business Hub.

Entrepreneurship society (ES)

Om du är studerande, kontrollera ifall din skola har ett eget Entrepreneurship society (ES), som arrangerar verksamhet och evenemang.

Varför Helsingfors?

Helsingfors är en internationell stad, där livskvaliteten är hög och förutsättningarna för entreprenörskap är i skick. Ekosystemet för startup-företagen i Helsingfors är unikt och även internationellt uppmärksammad. Här är det lätt att hitta begåvad arbetskraft och kunniga partners. Helsingfors är en fungerande stad såväl för företag, arbetstagare som även för familjer. Det finns mångsidigt med olika tjänster för arbets- och fritiden i Helsingfors.

CENTRALA SIFFROR OM HELSINGFORS

629M€

finansiering ​insamlat år 2019

1862

Startups

106

Kapitalinvesterare

#1

Världens lyckligaste land

#1

Det mest lockande investeringsobjektet bland städer

#1

Bästa staden i att erbjuda balans mellan arbete och privatliv

#1

Bästa landet för personer bosatta utomlands

#1

Bästa digitala offentliga tjänster

#1

Världens bästa utbildningssystem

#1

Världens miljövänligaste land

#2

Världens tryggaste stad

#3

Bästa staden för startups

#3

Framtidens stad

#4

Växande ekosystem för startup-företag

#5

I jämförelsen Global Talent Competitiveness