NewCo Accelerator

Vad är NewCo Accelerator?

 

NewCo Accelerator fyller det tidigare tomrummet i det lokala ekosystemet för startup-företag genom att med hjälp av erfarna mentorer erbjuda långfristigt stöd och engagerad personlig coachning för nyblivna startup-företagare.

Vid sidan av den personliga coachningen för inkubator- och acceleratortjänsterna samman startup-företagarna för att lära sig och bilda nätverk. Ytterligare erbjuder de tillgång till vårt nätverk i Finland och i världen. Tjänsterna och programmet koncentrerar sig framför allt på finansiering, teambildning samt tillväxt.

Varför ansluta sig?

Vi erbjuder dig:

  • En individuellt skräddarsydd och långfristig tjänst för företagscoachning och ett inträde till omfattande tjänster inom ekosystemet
  • En personlig företagscoach och inträde till rådgivningsnätverket
  • En inledning till finansieringsmöjligheter för företag som är i en nybörjande fas samt inträde till olika omgivningar för testning i Helsingfors
  • Workshops, skolningstillfällen och tillväxtevenemang
  • Värdefulla möjligheter att bilda nätverk med investerare, sakkunniga inom branschen, innovativa entreprenörer och rådgivare

Vem kan ansluta sig?

Acceleratorn är främst avsedd för startups inom huvudstadsregionen, som strävar efter att växa på de internationella marknaderna. Ytterligare tas team, som i framtiden vill placera sig i huvudstadsregionen, med i programmet. Detta gäller såväl inhemska som utländska startup-företag.

Vi fokuserar på team, som har genomgått utformningsfasen för en produkt eller tjänst, och som arbetar med att validera affärsidén och/eller med att tillträda en ny marknad. Tveka inte med att kontakta oss, fastän du ännu inte är i detta skede. Tillsammans med vårt omfattande nätverk erbjuder NewCo Accelerator företagsrådgivningstjänster för startups som är i olika utvecklingsskeden.

Låt oss diskutera!

Acceleratorn fungerar oavbrutet utan ansökningstider. Teamen kan när som helst ansöka och komma in i tjänsterna och programmet. Du kan ansluta dig till tjänsten genom att reservera en tid för distansmöte i vårt teams Calendly (se nedan) eller genom att skicka e-post, där du ger dina kontaktuppgifter och skriver en kort presentation om i vilket skede du är och vad du förväntar dig av programmet. Skicka e-posten till startup@hel.fi.

Du kan även direkt kontakta vårt team för att berätta om dina behov och få mer information om våra tjänster.

NewCo Accelerator -teamet