Nyttiga länkar

Nyttiga länkar

Information om hur man startar ett företag och om de olika företagsformerna:

Patent- och registerstyrelsen (PRS)

Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

Yrityksen-Perustaminen.net (på finska)

Mitt Företagsfinland

Pellervo: Guide för grundare av andelslag (på finska)

Finansiering av nya företag och företagare:

TE-byrån startpeng

NTM-Centralen

Finnvera

Registrering av företag:

Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

Anmälningar och tillstånd för nya företag:

Regionförvaltningsverket (RFV)

Helsingfors stad: Miljöolägenheter och -tillstånd

Helsingfors stad: Livsmedelstillsynen

Helsingfors stad: Information för aktörer inom den privata dagvårdsverksamheten

Konkurrens- och konsumentverket: Säljaransvarsstigen

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Information och stöd för sysselsättning:

TE-byrån: Sysselsätt med lönesubvention

Helsingfors stad: Helsingforstillägg för arbetsgivare

Anställningsrådgivning för småföretag

Tjänster för invandrarföretagare:

Migrationsverket (Migri)

International House Helsinki (IHH) (på engelska)

Startup Refugees

Förvärv, försäljning och franchising av företag:

Yrityspörssi.fi (på finska)

Franchising.fi (på finska)

Om beskattning av företag:

Skatteförvaltningen

Finansiering av företagets tillväxt och internationalisering:

Business Finland

NTM-Centralen

Finnvera

Finnish Business Angels Network FiBAN

Stöd till företagare i Helsingforsregionen:

Helsingfors stad: Företagens Helsingfors

Testbed Helsinki

Företagarna i Finland

Helsingin seudun kauppakamari (på finska)

Yrityskummit

Helsingfors stad: Utrymmen och apparater som kan bokas

Export- och importrådgivning:

Tullen

Nyttiga länkar för kafé- och restaurangbranschen samt produktion av livsmedel:

Livsmedelsverket

Rakennaravintolasi.fi (på finska)

Helsingfors stad: Livsmedelstillsynen

Helsingfors stad: Byggnadstillsynen

Företagarnas arbetslöshetskassa:

Företagarkassan

Andra nyttiga länkar:

Information för företagare inom de kreativa branscherna, luovien.fi (på finska)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Känn din produkt-märket