Soft landing

Soft landing-tjänsterna stöder de utländska startup-företagens ankomst till Helsingfors

Helsingfors är ett centrum för världsomspännande innovationer. I staden finns ett stort nätverk av individer med digitalt och tekniskt kunnande. Det lokala samfundet på gräsrotsnivå är gästvänligt och betjänar samt stöder entreprenörsanda. Tillsammans med sina partners erbjuder Business Helsinki Soft landing-tjänster, vilka är gjorda för att hjälpa dig att undersöka olika affärsmöjligheter och för att utvidga din affärsverksamhet i Europa.

Har du ett startup-företag och är intresserad av att etablera företagets verksamhet i Helsingfors? Här kan du läsa mer om Soft landing -tjänsten på engelska eller kontakta oss på startup@hel.fi.

Teemu SeppäläTeemu Seppälä är en erfaren rådgivare inom internationell affärsverksamhet med mer än 20 års erfarenhet i över 40 länder. Han har arbetat med företag i olika branscher och hjälpt nystartade företag, som är i ett tidigt skede och strävar efter tillväxt, genom att utveckla deras affärsverksamhet och ordna finansiering (även genom att agera själv som finansieringschef). Teemu har en politices magisterexamen från Helsingfors universitet. Genom sin internationella erfarenhet, vet Teemu vilken typ av stöd människor behöver när de flyttar till ett nytt land. Teemus e-postadress är teemu.seppala@hel.fi.

Gian Luca CiolettiGian Luca Cioletti är en erfaren rådgivare för utländska startup-företag. Han har över 25 års internationell erfarenhet av ledningsuppgifter från olika företag. Han har sakkännedom om att leda försäljning och marknadsföring samt utveckling av affärsverksamhet. Gian Luca är till sin utbildning ingenjör och han har även avlagt kandidatexamen i företagsledning. De senaste fem åren har han agerat som startup-mentor och coach i Business Helsinki. Han fungerar även som mentor och coach i Health Incubator Helsinki. Gian Lucas e-postadress är gianluca.cioletti@hel.fi.