Sparringstjänst för servicebranscher

Sparring i att utveckla affärsverksamheten för företagare inom de servicebranscherna

Är du företagare inom de servicebranscherna och behöver sparring i utvecklingen av din affärsverksamhet? Vi erbjuder företagare inom servicebranscherna en avgiftsfri tjänst och en expert i toppkvalitet till ditt förfogande!

Obs! Meddelande: Tjänsten har haft stor efterfrågan och tyvärr finns inga nya lediga mötestider tillgängliga just nu.

Vad får du?

I tjänsten går man igenom verksamhetens nuläge och affärsidén, kundpotentialen och -förståelsen, målet och de nödvändiga utvecklingsåtgärderna i ditt företag, så som t.ex. utnyttjandet av digitala tjänster för att följa affärsverksamheten mot en lönsam tillväxt.

Tjänstens totala längd är cirka 90 minuter. Den innehåller ett coachande möte på distans med en expert som känner till affärsverksamheten och verksamhetsmiljön inom de servicebranscherna samt en utvecklingspromemoria från mötet.

Vem lämpar sig tjänsten för?

Företagare inom servicebranscherna, som behöver experthjälp för att utveckla sin affärsverksamhet.

Servicelöfte:

Du får konkret hjälp av en erfaren expert för att skapa och utveckla en lönsam affärsverksamhet. Ur tjänsten får du i hand en konkret utvecklingspromemoria. Vid behov får du även vidare servicerådgivning av våra partner.

Servicespråk: finska/engelska

Servicen produceras av Helsingfors Nyföretagarcentral rf:s samarbetspartner.

Anmälan

Anmälningsblanketten är stängd.